Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2016-06-21

KVIETIMAS

Prieš 75 metus, 1941 m. birželio 22 d. Lietuvoje prasidėjo ginkluotas visuotinis sukilimas, kurio tikslas - išsivaduoti nuo sovietų okupantų ir atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Iki karo pradžios organizacijos nariai platino atsišaukimus, kėlė Lietuvos valstybės vėliavas, boikotavo sovietinius renginius ir rinkimus į valdžios organus, rinko aukas areštuotųjų šeimoms paremti ir ginklams pirkti, sekė sovietinį aktyvą, kaupė ginklus, ruošėsi tinkamu momentu sukilti ir perimti valdžią vietose. 1941 m. birželio 23 d. per Kauno radiofoną LAF-o įgaliotinis Leonas Prapuolenis perskaitė Lietuvos valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė sudarytos Vyriausybės sąrašą.

Birželio sukilimas paneigė sovietų propagandos teiginius, kad Lietuva savo noru 1940 m. įstojo į Sovietų Sąjungą. Toks visuotinis sukilimas buvo vienintelis sovietų pavergtose teritorijose.

"...Neleiskime trinti istorinės atminties. Ateikime ir pakvieskime bendraminčius ir bendražygius aktyviai paminėti 1941 metų birželio 22–28 dienų sukilimo 75 metų jubiliejų“, – kreipiasi L. Kerosierius "(http://lzinios.lt)

Kačerginės BC

<- Atgal