Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2016-05-30

RAŠYTOJO JONO BILIŪNO AIKŠTĖS PROJEKTO SVARSTYMAS

Tai Kačerginės istorinė, autentiška rašytojo Jono Biliūno aikštė. Jos aplinka vasarojusį rašytoją įkvėpė parašyti ne vieną kūrinį. J.Biliūnas praturtino Kačerginės istoriją savo darbais. Čia jis sukūrė jaudinantį apsakymą "Brisiaus galas", čia sutiko "Liūdnos pasakos" veikėjos Juozapotos prototipą. Manoma, kad tai buvo dvarininkės Teklės Dambravičienės duktera Gina Dambravičiūtė. Beje, T. Dambravičienės vila ant kalnelio virš J.Biliūno aikštės stovi ir dabar. Namas, kuriame vasarojo rašytojas t.p. tebestovi (2 nuotraukos), bet perstatytas ir išbrauktas iš Vertybių registro.

Anksčiau ši aikštė vadinosi Gegužinių. Joje rinkdavosi gyventojai ir vasarotojai, koncertuodavo žymūs to meto atlikėjai - K. Petrauskas, Šaliapinas, Sodeikos bei kt. garsūs atlikėjai, t.p. A.Smetona mėgdavo pasišokimus aikštėje... Vėliau jaukioje pušų apsuptyje vyko Šaulių sąjungos sąskrydžiai, medikų, orientacininkų susibūrimai, penkių miestelyje veikusių vaikų stovyklų meninės programos, išnaudojant jos puikią akustiką.

Ji nėra nauja erdvė - tokios autentiškos erdvės vertingos, siekiant išryškinti miestelių išskirtinumą ir kartu Kauno raj. su Kauno miestu ,siekiant Kultūros sostinės vardo 2022 m. bei kurortinės vietovės statuso.

Anksčiau buvo pateiktas kultūrinis aikštės sutvarkymo priešprojektinis pasiūlymas, paliekant ir gerinant sportui skirtą infrastruktūrą. Jis pristatytas 2015 m. susirinkime ir viešintas miestelio skelbimų lentose bei KBC tinklapyje.

Šis variantas paruoštas, neatsižvelgiant į aikštės vertę miestelio gyventojams ir jos istoriją bei ne tik sportinės veiklos pageidaujantiems gyventojams. Skelbimų lentose dabartinis projektas neviešintas.

Projektuotojų (savivaldybės užsakymu) prašyta pristatyti projektą Jono Biliūno aikštėje, bet pristatys gegužės mėn 31 d. 17:30 val. daugiafunkciniame centre.

<- Atgal