Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2015-09-29


GYVENTOJŲ NEPASIEKUSI SVARBI INFORMACIJA


DAR PORĄ DIENŲ GALIMA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL RAJONO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO:

2015-07-30
Informuojame, kad vadovaudamiesi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. TS-229 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo būtinumo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ĮS-1260 „Dėl pavedimo Urbanistikos skyriui informuoti visuomenę apie galimybė teikti pasiūlymus Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui koreguoti“, kviečiame visus suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis teikti motyvuotus pasiūlymus Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui koreguoti.
Pasiūlymų rinkimo tikslas – nustatyti Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių korektūros apimtį.
Koreguojant Bendrajį planą nenumatomi esminiai jo sprendinių pakeitimai, tame tarpe ir naujų teritorijų plėtra.
Pasiūlymai raštu teikiami ir registruojami iki 2015 m. spalio 1 d. Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriuje, Savanorių pr. 371, Kaune, 226 kabinete, pirmadieniais nuo 8–12 val. ir nuo 13¬¬¬–17 val., penktadieniais nuo 8–12 val. ir nuo 13–15 45 val. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Bertašiūtė, tel. (8 37) 30 55 83.
Į pasiūlymus asmeniškai atsakoma nebus. Įvertinus ir apibendrinus gautus pasiūlymus, bus siūloma Kauno rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą dėl Bendrojo plano koregavimo nustatant konkrečius tikslus ir uždavinius. Apie Bendrojo plano koregavimo pradžią visuomenė bus informuojama Savivaldybės internetinėje svetainėje, nuoroda www.krs.lt, ir dienraštyje „Kauno diena“ Kauno rajono skiltyje.

<- Atgal