Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2014-05-03

KAČERGINĖS BENDRUOMENĖS CENTRO PAVASARIO VAKARONĖ

Balandžio 25 dieną Kačerginės bendruomenės centras gyventojus ir miestelio svečius pakvietė į susitikimą su architektu A.Karaliumi ir kunigu, rašytoju Kristijonu Donelaičiu. Skaisti pavasario saulė ir skardžiabalsiai giesmininkai žadėjo, regis, vien malonias akimirkas. Smagu, kad draugiškumas, nuoširdumas ir šypsenos buvo vakaronės dominantė.

Neįtikėtinai turtinga ir gyva kalba K.Donelaitis pravėrė bundančios gamtos skraistę, gyrė darbšias audėjėles, meiliai mokino brolelius lietuvninkus :

" …mokinkis čia pasikankint,
Kad tau kartais tropijas skūpai prisivalgyt.
Į paukščius žiūrėk! Viens prastą kirminą kramto,
O kitsai, stokodams grūdo, gnyba žolelę.
Juk ir jie kasmets, mus atlankyt sukeliavę,
Kūdą vis ir alkstantį pavasarį randa;
O vei, todėl tikt nei viens niekados nesiskundžia.”
(Fragmentas iš “Pavasario linksmybių “skaitė B.Cechanavičienė ir R.Muzikevičius).

Tarp tekstų skambėjo muzika :J.S.Bachas, W.A.Mocartas,G.Tartini. Tai K.Donelaičio amžininkai, netiesioginiai jo darbų bei žodžių liudininkai, gyvenę ir taip pat skleidę meilę Dievui, artimui, grožiui. Nesuklysime sakydami,kad smuikininkė Ilona Klusaitė ir pianistė Aušra Gelusevičienė užbūrė, sužavėjo visus klausytojus. Kauno ir kitur žinomos muzikės ypatingai elegantiškai, subtiliai , žaismingai atliko XVIII a. miniatiūras (Bure, Menuetą, Andante, Contabile).Jau po pirmojo kūrinėlio salėje pasigirdo “bis”. A. Gelusevičienė pasidalino su publika ir savo mėgiamo M.K.Čiurlionio preliudo nuotaikomis.

Vakaronėje dalyvavo ir dar vienas labai svarbus svečias – architektas Audrys Karalius. Netrumpame jo pasisakyme buvo paliestos temos, svarbios ir Lietuvos medinės architektūros ateičiai, ir konkrečiai – Kačerginės miestelio. Aktyviai visuomeniškai besidarbuojantis A.Karalius profesionalia ,bet ne akademiška kalba įvardino senų ir naujų pastatų “sugyvenimo ” problemas bei poreikį senuosius saugoti ir jų galimybes toliau garbingai tarnauti bendruomenei.

Pasivaikščiojus po Kačerginę , jam buvo akivaizdu, kad miestelyje nebeliko vientiso architektūrinio stiliaus, kad dažnas savininkas nelinkęs savo būsto komponuoti į jau esamą istoriškai susiklosčiusio kraštovaizdžio ir medinių statinių aplinką. Ta proga pasidalino su renginio dalyviais įspūdžiais iš Švedijos, Danijos miestelių. Juose medinių pastatų autentiškumas ir miestelių istorija labai saugomos. Ten žmonės ypatingai gerbia ir myli vietą, kurioje gyvena. Išlaikyti medinio namo autentiškumą – garbės ir supratimo reikalas.

Ir dar vienas vakaronės momentas. Kačerginės bendruomenės centro pirmininkas G.Kazlauskas ir centro narė Ž.Bekerienė pristatė bendruomenės centro jėgomis nuveiktus reikšmingus darbus. Vienas jų - įgyvendintas Kačerginės parko atnaujinimo projektas. Tai pirmos didžiulės investicijos į miestelį - bendruomenės centro pritrauktos lėšos iš ES. Rezultatas džiuginantis, nes miestelis turi vizitinę kortelę – Liepų parką, kuriame atnaujinta visa infrastruktūra, praplėstos ir zonuotos erdvės, įrengtas apšvietimas, prailginantis parko naudojimo laiką. Pasidžiaugta, kad jame pastoviai šurmuliuoja lankytojai ir maži,ir dideli. Akivaizdu, kad tiek bendruomeninkų pastangų pareikalavęs parko atnaujinimo projektas , pavyko. Dabar jo saugojimas ir kultūringas naudojimas rodys gyventojų pagarbą nuveiktiems bendruomenininkų darbams.

Su nostalgija prisiminta ir įvardinta J.Biliūno aikštės naudojimo viešiesiems renginiams būtinybė. Erdvi, nuošaliame šaltinio slėnyje ir pušyno apsuptyje esanti aikštė mena miestelio praeitį. Ji buvo mėgiama čia vasarojusio mūsų rašytojo J.Biliūno, todėl ir pagerbta jo vardu. Priminta, kad savivaldybė žadėjo ją atnaujinti iš diversifikavimo lėšų. Senieji gyventojai pasakoja, kad ten nuo seno vyko miestelio ir net rajoniniai renginiai : Dainų šventės, Šaulių sąjungos renginiai, medikų sąskrydžiai, šokių vakarai ir kt. Visą vasarą skambėdavo vaikų krykštavimai, rengiamos įvairios pramogos, vakaronės, buvo pastatytas ir naudojamas akmeninis aukuras.

Dar labai svarbus Kačerginės bendruomenės centro darbas ir rūpestis bei didžiulės pastangos paskutiniuosius porą metų - dviejų miestelio visuomeninės paskirties medinių vilų (buvusios medinės pradinės mokyklos ir ambulatorijos) įtraukimas į Kultūros vertybių registrą. Pasidžiaugta, kad abi įtrauktos. Dabar jos turi realią galimybę būti atnaujintos iš ES fondų ir toliau puošti miestelį. Tokia pergalė pasiekta tik bendrų gyventojų, Kultūros paveldo specialistų ir bendruomenės centro pastangų dėka. Deja, beveik 300 parašų, surinktų dėl buvusios medinės mokyklėlės išsaugojimo, atnaujinimo bei pritaikymo bendruomenės poreikiams buvo per mažai, kad ji liktų miestelio gyventojų prašomais Bendruomenės namais. Po daug aukcionų ji buvo parduota…

Kačerginės bendruomenė pasidžiaugė, kad yra aktyvių žmonių, kurie atsakingai mąsto apie miestelio ateitį ir gerbia jo praeitį, kurių dėka pavyko pasiekti keletą gražių pergalių.

Buvo nuoširdžiai asmeniškai padėkota žmonėms, kurie savo laiką ir energiją aukoja kitų ir miestelio ateities labui.
Padėkota ir vakaronės viešnioms, Kauno rajono tarybos narėms, visa laiką padėjusioms bendruomenei siekti miestelio visuomeninės paskirties medinių vilų išsaugojimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą. Tai R.Lukoševičienė ir Ž.Žukauskienė. Jos ypatingai palaikė bendruomenės siekius saugoti ir nuoširdžiai savo laiką skyrė mūsų pagalbai.

Gyvenimas tuo nesibaigia. Darbų ir problemų liko. Vakaronė parodė, kad mokame sutelkti bendruomenę gražiems darbams ir kilniems siekiams įgyvendinti.

Būkime visi gražiosios Kačerginės draugai !

Dėkingi už vakaronei suteiktas patalpas !

Ačiū visiems dalyvavusiems vakaronėje !


Informacija B.C.


<- Atgal