Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2014-02-25

KAČERGINIEČIŲ PASTANGOS IŠSAUGOTI MIESTELIO MEDINĘ ARCHITEKTŪRĄ


Viena bendruomenės dalis siekia, kad prieškariu statytos vilos būtų įtrauktos į Kultūros vertybių registrą, kita tokiems užmojams nepritaria. Bandyta per ambulatorijos teritoriją formuoti kelią, iškertant net šimtametes pušis(pažymėtos raudonai). Kačerginės BC inicijavo buvusios inž. V.Rėklaičio vilos svarstymą dėl įtraukimo į Kultūros vertybių registrą. Š.m vasario 24 d. Kačerginėje įvyko Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos išvažiuojamasis posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomas vilos, esančios J. Janonio g. 86, Kačerginėje, Kauno r. įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas. Problema paviešinta per LRT http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/51356/siandien/4830 ir "Kačerginės bendruomenė susiginčijo dėl paveldo " http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kacergines-bendruomene-susigincijo-del-paveldo.
Kitas aktualus straipsnis apie priešingus dviejų bendruomenių siekius – išsaugoti Kačerginės istorinį paveldą ar leisti jam sunykti ir parduoti aukcione-www.lrytas.lt "Kačerginėje - interesų sankirta". Pernai Kačerginės BC, palaikydamas daugybės miestelio gyventojų siekį išsaugoti Lietuvos kariuomenės gyd. brigados gen. P. Vaiciuškos vilą, inicijavo jos išsaugojimą. Bendromis jėgomis pasiekta, kad ji būtų įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Kita bendruomenė ir seniūnas stengiasi, kad ji būtų išbraukta...
Straipsnių komentarai atspindi žmonių nuomonę miestelio istorijos išsaugojimo klausimu.

Kačerginės BC informacija<- Atgal