Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2014-01-20

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS RAŠTAS
SENIŪNAMS DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ

Siunčiame Administracijos direktoriaus raštą (aptarta kartu su gerb. Meru). Labai prašome atkreipti dėmesį į kultūros paveldo objektus, jų tvarkybą, priežiūrą ir populiarinimą, ypač dalyvaudami projektinėse veiklose.

Seniūnams pateikta informacija apie seniūnijose esančius kultūros paveldo objektus. Privačių valdytojų kontaktinių duomenų neturime, todėl prašome pagalbos juos informuojant apie tai - prašome informuoti privačius kultūros paveldo objektų valdytojus apie 2014-2020 m. ES struktūrines lėšas - KM atlieka investicinių poreikių analizę ir investicinių projektų aprašymus reikia pateikti iki 2014 m. sausio 31 d. (pridėti įmonės, parengusios ir administravusios daugiau kaip 300 įvairių ES ir valstybės lėšomis finansuojamus projektus, kontaktai).

Nuo šiol privačių valstybės saugomų ir visuomenės lankomų kultūros paveldo objektų valdytojai, kurie savo lėšomis atlieka tvarkybos darbus jiems priklausančiuose kultūros paveldo objektuose, galės nuosekliau planuoti tvarkybos darbus. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-14 Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių 17 punktas, kuriuo buvo nustatyta, kad vieno kultūros paveldo objekto valdytojas gali gauti kompensaciją ne daugiau kaip 3 kartus, pripažintas netekusiu galios.

Rūta Černiauskienė

Kauno r. savivaldybės administracijos Urbanistikos sk. vyriausioji specialistė, tel. (8 37) 30 55 84, mob.tel. 8 640 13767
<- Atgal