Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-12-22

P. Mašioto 150 – ųjų metinių paminėjimas Kačerginėje

Šių metų gruodžio 19 d. sukako 150 metų garsiam vaikų literatūros rašytojui, pedagogui Pranui Mašiotui. Visoje Lietuvoje šios garsios asmenybės atminimas buvo paminėtas įvairiais renginiais: minėjimu Kudirkos Naumiestyje, konferencija Marijampolėje, piešinių ir kūrybos konkursais P. Mašioto vardo mokyklose.
Ryškų atminimo pėdsaką P. Mašiotas paliko ir Kačerginės žmonių prisiminimuose. Ir šiandien vieta, kurioje P. Mašiotas lankėsi ir vasarojo 1938-1940 m., dar vis vadiname „Mašiotyne“. O Kačerginėje veikianti kultūrinė organizacija – P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija – rūpinasi Mašiotų giminės paveldo išsaugojimu ir rašytojo atminimo garsinimu. Taip pat draugija yra įkūrusi P. Mašioto pasakų skulptūrų parką Kačerginėje, J. Janonio gatvėje.
Tad gruodžio 14 dieną draugijos nariai jaukioje advento vakaronėje paminėjo rašytojo metines, klausydami jo reikšmingiausių kūrinių ištraukų, kurias išraiškingai skaitė jaunieji mašiotukai, besimokantys Kačerginės pagrindinėje mokykloje ir Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje. Draugijos pirmininkė V. Pūrienė priminė svarbiausius rašytojo gyvenimo ir kūrybos faktus, taip pat pristatė neseniai išleistą knygą „Prano Mašioto šviesa“. Renginio nuotaiką paįvairino muzikinė programa, kurią atliko VDU dainavimo katedros studentai, vadovaujami profesorės B. Sodaitytės.
Šiame renginyje diskusijų metu draugijos nariai atkreipė dėmesį į rašytojo P. Mašioto veiklos ir kūrybos reikšmę XX a. pradžioje, apie glaudesnį bendradarbiavimą su rašytojo giminaičiais ir atminimo įamžinimo galimybes ateityje.

P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugijos informacija


<- Atgal