Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-12-03

INFORMACIJA DĖL MIESTELIO KULTŪROS PAVELDO

Kačerginės bendruomenės centras, palaikydamas kačerginiečių iniciatyvą išsaugoti miestelio istoriją bei buvusią mokyklėlę (J.Janonio 46), kartu su Kultūros paveldo specialistais, UNESCO paveldo ekspertu ir mylinčiais miestelį dėjo pastangas vilą išsaugoti. Surinkta daugybė parašų dėl vilos išsaugojimo. Bendrų pastangų dėka tai pavyko - vila įrašyta į Kultūros vertybių registrą. Bendruomenės centro padėka išspausdinta naujose "Tėviškės žiniose".
Padėkota visiems miestelio gyventojams ir mylėtojams, padėjusiems išsaugoti Kačerginės medinę vilą (buvusią mokyklėlę).
Š.m. rugsėjo mėn. buvusi mokyklėlė įrašyta į Kultūros verybių registrą. Jai suteiktas GYDYTOJO, LIETUVOS KARIUOMENĖS BRIGADOS GENEROLO PRANO VAICIUŠKOS VARDAS.
Atsirado galimybė dėl vilos atnaujinimo kreiptis į Norvegijos fondus, skirtus Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui. Paramos suma: nuo 690.560,00 Lt iki 2.416.960,00 Lt (nuo 200.000,00 EUR iki 700.000,00 EUR).
Kačerginės seniūnas A.Tatarūnis ir bendruomenės "Vizija" pirmininkas nusiteikę prieš Kultūros paveldą Kačerginėje. Buvo organizuotas susirinkimas, į kurį, pasak seniūno, kviesti "ne visi, bet tik "kviestiniai asmenys"". Po to, ignoruodami senųjų gyventojų surinktus parašus dėl vilos išsaugojimo ir Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimą įrašyti buvusią medinę mokyklėlę į Kultūros vertybių registrą , seniūnas ir "Vizijos " pirmininkas kreipėsi į Kultūros paveldo ministrą Š.Birutį dėl šios vilos išbraukimo iš Kultūros paveldo registro sąrašų.

Kačerginės BC informacija
<- Atgal