Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-11-24
APIE GYDYTOJO,LIETUVOS KARIUOMENĖS BRIGADOS GENEROLO PRANO VAICIUŠKOS VILĄ SPAUDOJE

STRAIPSNIS iš naujų "Tėviškės žinių"

Kaktomuša su kultūros paveldu

KAZYS POŽĖRA


Rajono meras Valerijus Makūnas, spalio 10-ąją sveikindamas Savivaldybės darbuotojus Vietos savivaldos dienos proga,pirmaisiais žodžiais pataikė "į dešimtuką ": „Mieli kolegos, esame įpratę bendrauti
pavedimais,įsakymais, rezoliucijomis."Toks tarnybinis bendravimo būdas nėra peiktinas, jis turi nemažai privalumų.Kebliau, kai direktyvinis būdas retsykiais ima ir prasikiša santykiuose su paprastais rajono piliečiais, užtikrinant, anot mero, „kad tinkamai veiktų mūsų krašto mokyklos, darželiai, kultūros įstaigos,būtų remontuojami keliai, kad gyventojus pasiektų vanduo ir šiluma“.
Tinkamas veiksmas ir jo dorybės.
Vargu ar Vietos savivaldos dieną įvardinti bent vieną savivaldybinių dorybių galėjo Kačerginės gyventojai, dar taip neseniai apsidžiaugę, kad po kelerių metų grumtynių su rajono Savivaldybe pagaliau padėtas taškas miestelio medinukės mokyklėlės J. Janonio gatvėje pripažinimo paveldo objektu byloje.
Šis nūnai sukežęs pastatas, dar vadinamas generolo Prano Vaičiuškos vila, jau yra tapęs Kačerginės klestėjimo tarpukario Lietuvoje simboliu. Medinukėje po karo pradžios mokslus ėjo ne viena miestelio karta. Pastatą, priklausantį rajono Savivaldybei, vis ketinama parduoti aukcionuose nepaisant Kačerginės bendruomenės protestų ir paveldo specialistų nuomonės, kad medinė mokyklėlė vietoj jai primestos Pelenės dalios turėtų tapti nepakartojamos miestelio savasties simboliu.
Mokyklėlę už 600 tūkst. Lt ketinta parduoti rugpjūčio 20 d. aukcione jau paaiškėjus, kad Kačerginės bendruomenės rūpesčiu pastatui žadama suteikti nekilnojamosios kultūros vertybės statusą.
Šiuo akibrokštu rajono Savivaldybė patvirtino savo užsispyrimą, kurį kultūros vertybių atžvilgiu galima būtų vertinti ir kaip materialistinį požiūrį, grindžiamą vienadienės naudos principais.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013 m. rugsėjo 23 d. aktu Kačerginės medinukė pripažinta nekilnojamąja kultūros vertybe, Kultūros vertybių registre jai suteiktas gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo P. Vaičiuškos vilos vardas.
Kačerginės bendruomenės centras, bandymų išsaugoti mokyklėlę trasoje praėjęs kryžiaus kelius,tuo metu iš palengvėjimo atsipūtė. Neilgam. Generolo P. Vaičiuškos vilą rajono Savivaldybė įbruko į spalio 15 d. rengiamą aukcioną su prierašu, kad „Kultūros paveldo departamentas numato svarstyti klausimą dėl šio objekto įtraukimo į Kultūros vertybių sąrašą“.
Atrodytų, kad už šios ne laike pasiklydusios, o laiką ignoruojančios pastabos slypi intensyviai deklaruojamo siekio nesistvarstyti už paveldo senienų įtūžis.
Už dviaukštę Kačerginės medinukę, aukciono apraše paverstą vienaukšte, dabar prašoma 520 tūkst. Lt. Paveldo vertybė nupiginta aštuo- niasdešimčia tūkstančių litų. Kačerginėje jau prog- nozuojama, kad medinukei rajono Savivaldybė užprogramavo J. Biliūno vilos likimą.
Istorinė atmintis užklojama juodais dažais, virš kurių spalio 10-ąją sublyksėjo rajono mero V. Makūno sveikinimo Vietos savivaldos dienos proga žodžiai: „Būkime žmoniški, atidūs gyventojų problemoms ir vieni kitiems. Būkime tarnautojai, o ne valdininkai!“
Būkime. Kas trukdo?
Ar tik ne tai, ką spalio 10-ąją įvardijo prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Pilietinė branda valstybėje prasideda nuo stiprios savivaldos, kurioje stiprūs ir svarbūs jaučiasi visi savivaldybės gyventojai, o ne valdžia.“ Valdžia stipri sau. Valdžia mankština raumenis.
„Tėviškės žinios“ gavo Kačerginės bendruomenės centro padėką žmonėms, užtarusiems bendruomenės siekį išsaugoti miestelio kultūrinę ir istorinę savastį. Joje nėra rajono Savivaldybės valdininkų pavardžių:

" Nuoširdžiai dėkojame padėjusiems ginti viešąjį interesą bei išsaugoti ir įrašyti į Kultūros vertybių registrą Kačerginės medinę vilą, 1935 m.statytą gen. P. Vaičiuškos, kuriai ir suteiktas gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo P. Vaičiuškos vardas, prof. V.Landsbergiui, Kultūros paveldo departamento direktorei D. Varnaitei, prof. M.Burinskienei, prof. J. Bučui, prof. V. Stauskui, Seimo nariams D. Jankauskui, R. Juknevičienei, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai: prof. V.Levandauskui, prof. K. Zaleckiui, dr. V. Petruliui, dr. M. Bertašiui, prof. J. Vaičenoniui, dr. L. Saldukui, paminklotvarkininkei L. Buteikytei bei miestelio bendruomenei ir visiems kultūros paveldo mylėtojams.

Kačerginės bendruomenės centras
"

<- Atgal