Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-11-24

APIE GYDYTOJO,LIETUVOS KARIUOMENĖS BRIGADOS GENEROLO PRANO VAICIUŠKOS VILĄ SPAUDOJE

STRAIPSNIS iš naujų "Tėviškės žinių"

Moderno blizgesys ir paveldo skurdas

KAZYS POŽĖRA


Medinukė Kačerginės vila – kaip gyvas sidabras, nors J. Janonio gatvėje ji stovi leisgyvė ir žaizdota. Visai nejudri, nejautri, tik įsukta į tokius rezginius ir ratilus, kad, regis, vieną dieną neištvers stumdymosi bei kamšaties aplink ją ir subyrės į drūzgus.
Rajono Savivaldybėje vargu ar dėl to būtų labai sielvartaujama. Kodėl reikia įsitvėrus laikytis medinių senienų, kai būtina septynmyliais žingsniais judėti į priekį?
Kačerginėje ir judama. Ko vertas vien daugiafunkcio centro projektas! Tai tikra poema už kelis milijonus litų. Po centro stogu čirškaus vaikučiai, kraujospūdį matuosis pensininkai, skambės sutartinės.
Dabar jau paskelbtas konkur sas centro vidaus įrangai įsigyti.
62 pozicijos. Trylika triviečių suolų su atramomis iš aliuminio ir faneros, penki valgomojo stalai ir 20 kėdžių, 35 suoliukai užapvalintais kampais, lentynos,žaislams. Vienuolika mokytojo stalų iš laminuotos medžio drož- lių plokštės, trys pufai „Gėlelė“, dar vienuolika mokytojo stalų, dar 13 kėdžių su audiniu, atspa- riu trinčiai, du makiažo stalai su veidrodžiu, 96 salės kėdės, keturi foteliai, 60 vienviečių suolų su viena kėde, nors veikiausiai tai tik stalų ir kėdžių hibridas Daugiafunkcis centras Kačerginėje netrukus blizgėte blizgės, užimdamas amą.
Kad bent šešėlį tokio rajono valdžios rūpesčio Kačerginėje būtų patyrusi medinukė vila, seniai tapusi pastumdėlės sim- boliu! Su visa garbinga istorija ji buvo nutremta į rajono privatizuojamųjų objektų sąrašą. Ilga jame kėpsojo, buvo bandoma nuspirti jokiais pinigais neaptekusios vietos bendruomenės globai, išsisukinėjant nuo valdiško pripažinimo vilai kaip kultūros ar istorijos objektui.
Ką galėjo padaryti vietos bendruomenė? Visomis išgalėmis priešintis buvusios mokyklėlės, kurioje kartų kartos mokėsi rašyti ir skaičiuoti, pražūčiai. Bendruomenės išgalės buvo per menkos. Įtikinti rajono valdžią atsigręžti į apverktiną vilos būklę ir ją gelbėti bendruomenei taip ir nepavyko. Valdžia turėjo tik vieną projektą – parduoti vilą.
Rugpjūčio 20 d. vykusiame aukcione Kačerginės vilą su ūkiniu pastatu ir kiemo statiniais bei 0,3763 ha žemės sklypu buvo siūloma įsigyti už 600 tūkst. Lt.Pačios mokyklėlės kaina – daugiau negu per pusę mažesnė, nes žemės sklypas prie jos buvo įvertintas 385 tūkst. Lt.
Gabalėlis aukso, kuriuo, tiesa, rugpjūčio 20 d. aukcione niekas nesusigundė (kur dėsis valdžia, kitame aukcione kainą turės mušti, vėliau teks dar labiau atpiginti, o galiausiai gal ir pusvelčiui žemės sklypą šiame godų ir atodūsių apie garbingą praeitį tarpukario Lietuvoje bus galima įsigyti).
Aukcionas tapo akibrokštu vietos bendruomenei, kuri jau buvo pasiekusi, kad į medinukės mokyklėlės likimo peripetijas įsikištų Kultūros paveldo departamentas, gegužės 21 d. raštiškai pažadėjęs imtis veiksmų, jog vila J. Janonio g. 46, dar vadinama tarpukario Lietuvos generolo
Prano Vaičiuškos vardu, galėtų būti įtraukta į Kultūros vertybių registrą.
Veiksmus, tikėtina, „paforsavo“ ir Seimo nariai Donatas Jankauskas, Rasa Juknevičienė, tarpininkavę grumtynėse dėl Kačerginės vilos pripažinimo kultūros paveldo objektu.
Nepraėjus nė mėnesiui po nepavykusio bandymo parduoti vilą, rugsėjo 23-ąją įvyko lemtingas posūkis. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Kačerginės vila pripažinta nekilnojamojo kultūros paveldo objektu ir yra įregistruojama Kultūros vertybių registre. Vilai suteikta teisinė apsauga.
Posėdyje buvo išklausyti visi argumentai „už“ ir „prieš“. Posėdžio dalyviams teko stebėtis vietos bendruomenės atkaklumu išsaugoti savo miestelio aurą ir rajono Savivaldybės atstovų pozicija, esą tokiu atveju pusę Kačerginės tektų paskelbti kultūros ar istorijos vertybe (tiesą pasakius, o kodėl ne, kodėl rajone reikia „užsiciklinti“ vien ties daugiafunkciais centrais, nuvertinant tai, kas per daugelį metų užgyventa ir dar per ste- buklą išlikę?).
Posėdyje buvo pristatyta visa išlikusi Kačerginės vilos ikonografinė medžiaga: originalūs vilos projekto brėžiniai, net leidimas statybai. Kokie jie kontrastingi dabartiniams, mo- derniesiems. Kiek juose išliku- sios gyvybės, kurios nepajėgia užgožti ne tik laikas, bet ir žmonės su savo vienadieniškomis ambicijomis .
Kultūros vertybių registre buvusiai Kačerginės medinukei mokyklėlei suteiktas gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaičiuškos vilos vardas.
Reikėtų būti paskutiniu ciniku pasinaudojant galimybe šį aktą apskųsti administraciniam teis mui, užuot ėmusis žygių gauti iš Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų medinės architektūros paveldui išsaugoti.
Blizgus daugiafunkcis centras Kačerginėje yra dabartinio mąs - dabartinio mąastymo produktas, neturys tapti alternatyva savaiminei miestelio sanklodai, neturys užgožti medinukų savasties.
Ne taip dar seniai buvo mada iš namų mesti ąžuolinius baldus ir vietoj jų pritutinti erdvę paikais stiklo ir plastiko dirbiniais. Kaip per vėlai dėl to ėmėme krimstis!
Daiktuose ir pastatuose būtina įžvelgti prasmes. Kačerginės vila. Ar tai tik atokvėpis ne buitiškoje, o moralinėje dramoje?


<- Atgal