Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-11-22

Sūduvos švietėjos, pažadinę sielų bendrystę

Tylią lapkričio pavakarę Kačerginės bendruomenė sugužėjo prie jaukaus kavinės „Kačerga“ židinio. Paskui juos atriedėjo simbolinių klevo lapų puokštė. Juose - 2013-ųjų suaugusiųjų švietimo savaitės devizas - „Suartėjimai: nuo asmeninės savasties iki Europos piliečio“. Šių metų suaugusiųjų švietimo sostinė - Marijampolė - mūsų gimtosios kalbos lopšys. Nuo seno jį supa rūpestingos rankos, plaka kūrybiškai plazdančios širdys.
Gimtojo žodžio sargyboje ištikimai budi iškilios Sūduvos krašto švietėjos, pedagogės, nenuilstančios kūrėjos - Dalia Bindokienė ir Paulina Danutė Vidrinskienė. Viešnias su meile pasitiko literatūrinė Kačerginė - mažas miestelis ant Nemuno kranto.
Į gražią pradalgėlę sugulė dviejų švietėjų literatūrinis autorinės kūrybos derlius. Kačerginės smalsiųjų skaitytojų rankose švietė dviejų autorių poezijos knygelės, Paulinos Danutės Vidrinskienės sukurti vadovėliai, leidiniai esperanto kalba. Parodoje šios mokytojos esperantės sukauptos kelionių nuotraukos, susirašinėjimo su pasaulio esperantininkais laiškai.
Tai tik mažutis darbų pluoštelis iš turtingo Sūduvos švietėjos kūrybos aruodo. Jame 22 kūrėjos širdimi sušildytos knygos. Pati Paulina Danutė neslėpdama džiaugėsi, kad greitai poezijos balsu suklyks naujoji, laukiamoji - jau 23-oji. Apie autorės lietuvišką darbštumą, veiklos nuoseklumą ir įgimtą kuklumą su įkvėpimu pasakojo ilgametė kolegė, bendražygė mokytoja Dalia Bindokienė. Ji priminė, kad už nuopelnus saugant istorinę atmintį gimtosios kalbos ir esperanto kalbų mokytoja, nenuilstanti kraštotyrininkė, muziejininkė apdovanota šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu.
Židinio ugnelė linksmiau spragsėjo, kai Paulina Danutė Vidrinskienė, pasaulinės esperanto asociacijos narė, savo kūrybą pažėrė šia, mūsų ausiai neįprasta, kalba. Įvairaus amžiaus, išsilavinimo vakaro lankytojai nuščiuvo tarsi mokinukai per klasės rašomąjį darbą. Klausantis įtaigios lektorės, - tarptautinį diplomą turinčios esperanto kalbos mokytojos ekspertės, ne vienam kilo klausimai apie šios kalbos kilmę. Vakaro viešnia su meile pasakojo apie kalbos pradininką Liudviką Lazarį Zamenhofą , siekusį šia bendrąja kalba suvienyti tautas, suartinti visus pasaulio žmones.
Švelnų kūrėjos balsą, lyg smuiko stygą, virpino poezijos tėkmė. Paulina Danutė Vidrinskienė atvėrė savo kolegės Dalios Bindokienės per kelis dešimtmečius sukurtų ir išnešiotų eilėraščių rinkinį „Išsiveržk, širdie...“ Tai antrasis mokytojos, daugiau kaip 50 metų dėsčiusios gimtosios kalbos ir literatūros dalykus, eilių rinkinėlis. Klausytojus ligi širdies gelmių jaudino pačios autorės perteikiamas poezijos įtaigumas, tikrumas. Karštais aplodismentais buvo sutikti eilėraščiai „Mano žmogus“, “Aš vežu savo mamą į miestą“, „Kilmingo gauruoto šuns svajonės“ ir kiti.Garbus vakaro svečias - Zapyškio ir Ežerėlio parapijos klebonas, kun. Juozas Fakėjevas subtiliai įvertino poetės rinkinėlyje sukauptas eiles tiems, „kurių jau nebėra mūsų keliuose“. Jis paragino kūryboje nevengti šios, neatsiejamos mūsų gyvenimo būties dalies, tauraus įprasminimo. Dalis poetės eilių sukurtos Kačerginės pušynuose, viešint pas vaikus Regimantą ir Teresėlę. Paulina Danutė Vidrinskienė vardino tyliosios poetės talentus: kuklumą, dosnumą, gerumą. Tik vieno neatskleidė. Gal pamiršo. Jį klausytojai išgirdo patys. Tai poetės Dalios sklandus iškalbingumas. Lengvu, lyg krentantis rudens tyloje lapas, balsu ji perteikė brandžiausias mielos bendražygės Paulinos Danutės Vidrinskienės - Arūnaitės eiles. Paulina Danutė - iškili pedagogė, šviesdama tyliu Mono Lizos šypsniu, vis tyliai stabdė kolegę, dar tyliau kartodama: „pakaks, pakaks...“
Dalia Bindokienė, atskleisdama kūrėjos temų įvairovę, citavo vis naujas eilutes iš abiejų rinkinėlių „Varveklių stygos“ ir „Randuotos pilnaties pievos“. Dar raiškiau, lyg rugsėjo pirmosios varpelis, skardeno jaunųjų literatūrinės Kačerginės skaitovų - vaikų balseliai. Austės Gintilaitės, Akvilės Laurinaitytės, Monikos Paškauskaitės, Robertos Rukaitytės mintinai išmokti, savitai perteikti Sūduvos šviesuolių eilėraščiai džiugino nuoširdumu. Dainuojamosios poezijos atlikėja Jūratė Dailydėnienė ir smuikininkė Roma Brundzienė palietė jautriausias klausytojų sielos stygas.Tarp vakaro dalyvių viešėjęs dvasingas poezijos gerbėjas - Šlienavos parapijos klebonas kun. Antanas Mickevičius iškilioms vakaro viešnioms skyrė šiltus padėkos žodžius. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kačerginės filialo vyr. bibliotekininkė Edita Birgiolienė, miestelio seniūnaitė Eugenija Vitkuvienė, dailininkė profesionalė Irena Petravičienė ir Kačerginės bendruomenės centro projekto "Tradiciniai amatai internete ", vadovė J.Zujienė, suburto moterų klubo „Kačergėlė“dalyvės savo rankomis sukurtais suvenyrais subtilioms kūrėjoms priminė miestelio tradicijas. Vakaro dalyviai sutartinai skardeno linksmą, žaismingą, humoristinę Dalios Bindokienės sukurtą dainelę apie Kačerginės vardo kilmę. Augustinas Rakauskas - jaunas akordeono virtuozas, savo talentu garsinantis Lietuvą pasaulyje, priminė muzikinės kalbos galią artimą ir giminingą poezijai.
Vakaro dalyviai, iškilių Sūduvos krašto švietėjų kūrybos pakylėti, jų poezijos versmėje radę dalelę savęs, lyg užburti dar ilgai ilgai nesiskirstė. Šiltas viešnių bendravimas, susiliejęs su tauriausiais pasaulio muzikos melodijų garsais, jaukus vakaro šeimininkų židinys sujungė giminingas sielas dvasinei bendrystei.


Lina Sinkevičienė


<- Atgal