Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-10-04

Vinco Mykolaičio-Putino „Dienoraščių“ sutiktuvės Kačerginėje


Minint lietuvių literatūros klasiko V. Mykolaičio-Putino 120-ąsias gimimo metines Kačerginės skaitytojai pasitiko tik ką dienos šviesą išvydusius garsaus rašytojo „Dienoraščius“. Trys ranka rašyti dienoraščių sąsiuviniai Vilniaus universiteto rankraštyne išgulėjo niekeno neperskaityti ir nepublikuoti daugiau kaip 40 metų. Tai - paskutiniųjų 1961-1967 gyvenimo metų užrašai. Nemažas pluoštas - rašytų Kačerginės vasarnamyje.
Kačerginės šv. Onos koplytėlėje sisirinkę literatūros klasiko gerbėjai, buvę profesoriaus kaimynai pasitiko knygos sudarytoją, leidyklos „Žuvėdra“ vadovą Stasį Lipskį, LRT žurnalistą, redaktorių Juozą Šalkauską ir iškilų prozininką, dramaturgą Vytautą Bubnį. Muzikės Kristinos Katavičiūtės atliekami subtilūs smuiko kūriniai, po koplyčios erdvę skandantis sodrus radijo diktoriaus balsas padėjo klausytojams plačiau atskleisti širdis dienoraščiuose sukauptoms to meto realijoms.
Anot leidinio sudarytojo Stasio Lipskio, knygoje rašytoją sutinkame kamuojamą cenzūros, tarybinės ideologijos varžtų, prislėgtą gilėjančios senatvės šešėlių. Kačerginės pušynai
V. Mykolaitį-Putiną gaivino, ramino, žadino kūrybai.1963 metų birželio 13 dieną jis dienoraščių sąsiuvinį išmargino šviesiomis eilutėmis:“Sėdžiu prie savo vasarinės, „savo“ pušyne...Klausau paukščiukų balsų, bet jų pušyne labai maža. Iš visos gyvosios gamtos man mieliausi paukščiai. Jie labiausiai „sudvasinti“ žemės gyvūnai ir muzikantai.“ Tą pat akimirką rašytojas rikiuoja būsimus literatūros darbus: atsiminimų tęsimą, „Pono Tado“ ketvirtąją knygą, „Raštų“ vertimų tomelį.
Knygos autorius šiltai ir nuoširdžiai papasakojo apie milžinišką ir kruopštų darbą, kaupiant medžiagą romanui „Išsivadavimas“. Tai - biografinis romanas apie V. Mykolaitį-Putiną.
Literatūros klasiko žemietis prozininkas Vytautas Bubnys su dideliu jauduliu prisiminė 1948-uosius ir gyvą susitikimą su profesoriumi Prienuose. Atskleisdamas naująją knygą „Širdimi regėti“jis prisipažino, kad turėjo išskirtinę galimybę pažinti daug ryškių krašto kultūros ir dvasios asmenybių. Iškiliausia jų - profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas. Jo vardu pradedamas knygos eskizinis pasakojimas.Vytautas Bubnys gerai pažinojo rašytojo brolius, daug metų fiksavo atsiminimus. Juokaudamas jis prisipažino, kad knyga skirta dvylikai kultūros apaštalų.
Rašytojas paragino visiems atverti širdis literatūros tekstams. Regis, to paraginimo ir nereikėjo, nes smalsieji Kačerginės skaitytojai akimirksniu nušlavė autorių knygas nuo prekystalio. Kiekvienas jų skubėjo naujuosius leidinius paženklinti knygos sukūrėjų autografais.
Už skambią literatūrinę popietę šiltais aplodismentais padėkota VšĮ „Rašytojų klubo“ vadovei Janinai Rutkauskienei, parapijos klebonui kun. Juozui Fakėjevui, kačerginiečiams Rūtai Borutienei, Danieliui ir Stefanijai Bukeliams, Julijai Bakanauskienei.
Klasiko „Dienoraščių“ sutiktuvėmis Kačerginės kultūros centras baigė turiningą 2013 metų renginių ciklą, skirtą V. Mykolaičio-Putino 120-osioms gimimo metinėms. Šiemet literatūrinė Kačerginė praturtėjo respublikiniu jaunųjų literatų sąskrydžiu, literatūros klasikui sukurtų laiškų,atskriejusių iš visų Lietuvos regionų, derliumi, informaciniu lankstinuku „V. Mykolaičio-Putino atminimas Kačerginėje“, suvaidintu „Knygos teatro“spektakliu pagal rašytojo romaną „Altorių šešėly“.

Lina Sinkevičienė

Rūtos Borutienės nuotraukos<- Atgal