Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-08-14

BENDRUOMENĖS SIEKIS IŠSAUGOTI KAČERGINĖS MEDINĘ GEN. P. VAICIUŠKOS VILĄ

Gyvename pušynuose skendinčioje Kačerginėje, džiaugiamės pro šalį bėgančia Nemuno juosta ir natūralių, dar neužstatytų, pievų platybėmis. Mūsų miestelio, kaip ir kitų prieškario kurortų, viena iš vertybių – medinė architektūra. Anksčiau po visą buvusį kurortą išsidėstę mediniai namukai, kelios gražesnės XIX- XXa. medinės vilos ir kūrė jaukią, kurortišką miestelio aplinką. Dabar jos autentiškumo mažai belikę. Ypač senieji kačerginiečiai didžiuojasi, o miestelio lankytojai žavisi, išlikusiosomis istorinėje miestelio raidoje susiformavusiomis medinių pastatų grupėmis kaip akivaizdžiu kurortinės tradicijos ir vietos dvasios ženklu. Miestelio senbuviai net iki šiol likusias medines vilas vadina jų buvusių savininkų vardais, pvz., Dambravičienės, Liubino, generolo Vaiciuškos (vėliau buvo miestelio mokykla J.Janonio g.46, sklypas virš 30 a) , Kutorgos, Rėklaičio ir kt. Ši medinė architektūra, deja, akyse nyksta... Dar 2010m. pavasarį Kačerginės bendruomenės centro inicijuota miestelio gyventojų vardinė apklausa, palaikant gyventojų ir svečių prašymus vilą išsaugoti parodė (apie 200), kad miestelio žmonės susirūpinę šios medinės vilos (J.Janonio g. 46) likimu, nes ji pati suvokiama kaip miestelio tapatybės elementas. Pastatas miesteliui svarbus ir savo istorija – senieji kačerginiečiai prisimena, kad joje vasarodavo Lietuvos kariuomenės gen. – gyd. Pranas Vaiciuška.
Ši prieškario medine vila, neturėdama teisinės apsaugos statuso, gali būti skubiai parduota ir nugriauta. Ginant miestelio bendruomenės viešąjį interesą, norint išsaugoti miestelio unikalumą, siekiant inicijuoti teisinę medinės Kačerginės architektūros apsaugą, bendruomenės atstovai kreipėsi į Kauno rajono tarybos narius paramos racionaliai sprendžiant šios vilos likimą.

Gyventojai mano, kad Kačerginėje išlikusios medinės vilos kartu su gamtos vertybėmis yra ir svarbi miestelio peizažo dalis. Minėta vila, liudijanti pamirštą kurorto klestėjimo metą, yra ir vertinga miestelio istorinio paveldo dalis, todėl siekiama užtikrinti jos išsaugojimą ir racionalų panaudojimą .

Ši vila kaip buvusio kurorto medinis architektūros pavyzdys yra ne tik miestelio, bet viso Kauno regiono vertingiausio tradicinio kraštovaizdžio reikšminga komponentė ir kultūrinio turizmo išteklius.

Bendruomenė be autoritetingos paramos nebus pajėgi užkirsti kelio vilos pardavimui ir miestelio kutūrinio tapatumo dalies sunaikinimui.Palaikant miestelio gyventojų prašymą išsaugoti, pagalbos kreiptąsi į rajono tarybos narius, Kultūros paveldo specialistus. Pernai jos pardavimas buvo sustabdytas. Specialistai vertina miestelių medinę architektūrą: "... medinė architektūra išlikusi tarpukario Lietuvos vasarvietėse ir kurortose, turi teisę egzistuoti kaip kultūros turtas bei šių gyvenviečių tapatumo bei savasties ištekliai. "(KTU Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros mūsų siekio išsaugoti palaikymo raštas). Seimo nariai kreipėsi į Kultūros paveldo departamento direktorę D. Varnaitę ir t. p. gavo atsakymą dėl medinės vilos išsaugojimo. Ji bendromis pastangomis įtraukta į Kultūros paveldo departamento Vertinimo komisijos darbų planą dėl jos įtraukimo į Kultūros vertybių registrą.

AČIŪ VISIEMS, PADEDANTIEMS GINTI MIESTELIO VIEŠĄJĮ INTERESĄ,SIEKIANT IŠSAUGOTI MIESTELIO MEDINĘ ARCHITEKTŪRĄ

"....Kiekviena karta kuria savo paveldą, o jo vertė priklauso nuo sukauptų prasmių. Svarbu, kaip objektą vertina žmonės. Daiktai žmonėms svarbūs, bet dar svarbesnės juose įžvelgiamos prasmės. Paveldą vertina ne tik jo savininkai, bet ir bendruomenės, todėl viešasis interesas dažnai svarbesnis už privačią nuosavybę. Taigi svarbu derinti savininko ir paveldu suinteresuotų žmonių interesus. Beveik visa, kas yra išlikę, turi teisę toliau egzistuoti. Svarbu tik įvertinti žmonių nuomonę. Apsauga tampa disputų objektu, o pasirinkimas priklauso visiems. Todėl toks svarbus yra visuomenės savimonės formavimas. Sprendimai dėl intervencijos į istorinę vietovę ar jos statinius, taip pat dėl šiuolaikinės architektūros integravimo joje reikalauja išsamaus svarstymo ir konsultacijų plačiu kontekstu, gyventojų ir specialistų tarpusavio supratimo, valdžios bei politikų palaikymo. " (UNESCO paveldo ekspertas prof. hab. Daktaras J. Bučas)

<- Atgal