Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-08-09


Bendruomenės padėka klebonui kun. Antanui Mickevičiui

Kačerginės bendruomenė susirinko pagarbos ir dėkingumo žodžių sparnais apglėbti tvirtu dvasingumo taku vedusį parapijos kleboną, kunigą Antaną Mickevičių. Prabėgusio dešimtmečio dienų vingiuose kunigas lyg daigelius mūsų sielas kėlė į aukštį, laimino mus gerumo kupina širdimi.
Suvokimas, kad giesmės melodija, daina, literatūra taurina dvasią, dažnai prilygsta maldai, leido Kačerginės šv. Onos koplyčiai plačiau atverti duris ir tapti dvasinio ugdymo centru. Betarpiškai bendraudamas su Kačerginės miestelio kultūros, švietimo, visuomeninėmis organizacijomis kun. A. Mickevičius nuoširdžiai kvietė bendruomenę susitelkti, dvasiškai turtėti iškilių asmenybių šviesoje. Po medinės koplytėlės skliautais aidėjo giesmės, literatūriniai skaitiniai, skirti kunigo, tautos dainiaus Maironio, dailininko, kompozitoriaus M. K.Čiurlionio, literatūros klasiko V. Mykolaičio-Putino ir kitų krašto iškiliųjų atminimui. Regis, nerasi jaukesnės vietos, kur malda, giesmė, šiltas, jautrus kunigo Antano žodis susiglaudžia bendram tikslui - Kūrėjo darbų tęstinumui. Įtaigus A. Mickevičiaus žodis nutiesė parapijiečiams taką prie nacionalinės kultūros šaltinių. Visus kviesdamas neužsisklęsti, neužgesinti sielos polėkio jis daug dėmesio skyrė bendravimui su žinomais krašto kūrėjais. Kasmetinės sakralinės muzikos programos Kačerginės šv. Onos koplyčioje praturtino klausytojų širdis atlikėjų profesionalų Inesos Linaburgytės, Danieliaus Sadausko, Jurgitos Lopetaitės, Liudo Mikalausko, vargonininkės, muzikologės Jūtatės Landsbergytės ir daugelio kitų kūryba. Šiltas bendradarbiavimo tiltas sujungė sujungė Kačerginę su „Knygos teatru“. Pro plačiai atvertas koplytėlės duris pasklido skambus, dvasinių išgyvenimų prisodrintas V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ literatūrinis žodis.
Nuoseklaus klebono darbo dėka Kačerginės koplytėlė tapo ne tik bendruomenės, bet ir respublikinių renginių vieta. NepakartojamasVilkaviškio vyskupijos valančiukų sąskrydis Kačerginėje ir įkvepiantis, ilgam įstrigęs Antano Mickevičiaus - Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininko žodis. Kokia dvasinga tyla ir sklandantis pavasarinių Kačerginės pakalnučių kvapas apgaubė respublikinio jaunųjų literato sąskrydžio dalyvius, kai iš koplytėlės pasklido šiltas, istorijos faktų prisodrintas kunigo Antano pasakojimas.
Dažnai į dvasinę šventovę žmonės užsuka ieškodami meilės, gerumo, atlaidumo. Šią tvirtovę visą dešimtmetį ištikimai saugojo kunigas Antanas. Klebono palaiminimo žodžiai ryškiausiais potėpiais įstrigo tapytojų, sugužėjusių iš viso Kauno rajono, širdis. Tapytojų plenero „Spalvotas Nemuno vingis“ kūrėjai buvo sustiprinti, pakylėti, paraginti atverti dvasios turtus, skleisti vidinę darną, dalintis Kūrėjo dovanota šviesa.
Drauge su parapijos tikinčiaisiais visą dešimtmetį už altoriaus pro stiklo sieną švietė dar vienas altorius - pušynas ir dangus. Bendruomenė maldoje, eilėse, giesmės melodijoje padėkojo klebonui, kunigui Antanui Mickevičiui už spinduliuojančią dvasios šviesą. Palinkėjo, kad Kūrėjas jį saugotų savo delne, stiprindamas, laimindamas ir įkvėpdamas.

<- Atgal