Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-08-09

Kelionė į žydinčią lietuvybės salą Lenkijos pakraštyje


Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį gausus Kačerginės pažintinių kelionų mėgėjų būrys pasuko į lietuvybės salą Lenkijos pakraštyje. Seinuose juos pasitiko išlaki katalikų bazilika, kur nuo 1897 metų sklido vyskupo Antano Baranauskas žodis. Jis - pirmasis vyskupas šioje šventovėje į tikinčiuosius prabilęs lietuviškai. Išvykos dalyviai suskubo įsiamžinti prie paminklo iškiliai Lietuvos asmenybei - poetui, kalbininkui, teologui Antanui Baranauskui. Paminklo autorius- skulptorius Gediminas Jokūbonis. Šalia - buvusi kunigų seminarija, už kurios šaltų sienų įsižiebė karštas Lietuvos Seinų seminarijos Sąjūdis. Klierikai prisidėjo ne tik prie slaptų leidinių platinimo, bet ir prie jų leidybos. Domininkonų vienuolyne - ekspozicijų įvairovė. 17 amžiuje įsikūrę domininkonai įkūrė spaustuvę. 1863 metais buvo išspausdintas pirmasis šiame krašte lietuviškas leidinys.
Įdienojus prieš keliautojų akis sutvisko ir atsivėrė saulėtas Vygrių ežerynas. Ant aukšto pylimo įsikūręs didingas kamaldulių vienuolynas. Dar jis vadinamas lenkiškuoju Pažaisliu. Kamalduliai į Vygrius atsikėkė 1668 metais. Paslaptingi, jaukiai krūvon sulipę 24 maži, išpuoselėti vienuolių nameliai - eremai. Pasirodo, kamalduliai, gyvendami uždarai, vieni su kitais pasimatydavo tik bažnyčioje ir prie bendro stalo. Jie valgė tik augalinį maistą, augino vaistažoles ir gamino vaistus. Iškylos dalyvius nustebino tai, kad kamaldulių bažnyčioje nėra vargonų, čia visuomet vyravo dvasinga tyla. Šiandien ši bažnyčia - dvasinis, kultūrinis centras. Kelionės dalyviai smalsiai apžiūrinėjo celę, kurioje ilsėjosi ir meldėsi popiežius Jonas Paulius II savo paskutinės piligriminės kelionės į tėvynę metu.
Augustave, garsėjančiame savo kanalais, 50 iškylos dalyvių leidosi į dviejų valandų trukmės kelionę laivu. Tuo pačiu laivu 1999 metais plaukė popiežius Jonas Paulis II. Jo atminimui kajutėje įkurtas muziejėlis, išleistas lankstinukas.Turistai gėrėjosi nepakartojamais pakrančių vaizdais, kintančiais vandens spalvų viražais. Didžiausią įspūdį visiems paliko atsiveriantys šliuzo vartai ir garlaivis įkrentantis į šliuzą. Kai kas juokavo, kad ši akimirka - Augustavo kanalo „perliukas“.
Keliautojai, prisiglaudę prie Lietuvos ir Lenkijos istorijos ir gamtos turtų, praplėtę akiratį, naujomis spalvomis nuskaidrinę dvasią, subrandino mintis naujoms išvykoms. Jau antrąjį dešimtmetį gyvuojančio šaunaus, nenuilstančio Kačerginės keliautojų klubo devizas nepakito. Jis skamba aiškiai ir paprastai: keliaukime, pažinkime, nenurimkime.


<- Atgal