Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-07-03
PUTINO ATMINIMO ŽIEDAI KAČERGINĖJE

Pušynuose paskendusi Kačerginė ne veltui vadinama literatūrine. Į Jono Biliūno, Prano Mašioto, Vinco Mykolaičio-Putino kūrybą skaidrią vermę įliejo Nemuno vingis.
Gyvenimo saulėlydžio šviesoje,1961-1967 metais,baltą Putino galvą paglostyti palinko Kačerginės pušelė. Aplenkdamas didžiuosius Lietuvos kurortus, literatūros klasikas šį tylų kampelį pasirinko dėl ypatingos ramybės. Čia jis vertė „Poną Tadą“, planavo ir rašė atsiminimus, kūrė naujų eilėraščių, tvarkė savo raštų leidimą. 1967 metais rašytojas nutarė užbaigti „Sukilėlių“ I-ojo tomo antrąjį dalį.
Kačerginė didžiuojasi savo kultūros paveldu. Mokyklos gatvė, nusidriekusi pro rašytojo namą, 1989 metais, vietos gyventojų sprendimu, buvo pavadinta V. Mykolaičio-Putino vardu. Jo atminimui 2008 metais sukurtas skulptūrinių suolelių parkas „Gamta ir žmogus:in memoriam“. Jame ir poeto kiemelyje jau antrą dešimtmeį vyksta „Poezijos žydėjimo“ šventės. Lenktyniaudami su pušynų giesmininkais savo kūrybą išdainuoja krašto poetai, literatai, dainuojamosios poezijos atlikėjai. Kasmet atverčiamas ir prisimenamas vis naujas plačiašakės V. Mykolaičio-Putino kūrybos puslapis.Vietos gyventojai pamėgę šias literatūrines sueigas, jas vadina tradicinėmis.
Šie metai - ypatingi: V. Mykolaičio-Putino 120-ųjų gimimo metinės ir romano „Altorių šešėly“ 80-etis. Kačerginės kultūros centras numatė visų metų renginių ciklą, skirtą garsioms datoms. Lietuvos jaunimas buvo paragintas parašyti laišką Putinui.Visą pavasarį su grįžtančiais gimtinėn paukščiais į Kačerginę skriejo laiškai. Jie-tradiciniai ar stilizuoti, perskaityto kūrinio refleksija, neakivaizdinis dialogas, polemika su rašytoju ar jo personažais, prisiminimai, esė, impresija. Rašantysis buvo prašomas parodyti savąjį santykį su mūsų literatūros klasiku, pasirinkus tinkamiausią individualią raišką.Ypatingas prašymas - laišką parašyti savo gimtąja tarme.
Rašytojo kiemelyje, šalia skulptoriaus B. Zalenso sukurto paminklo Poetui, jaunimo kūrybą apžvelgusi vertinimo komisijos pirmininkė, literatūrologė Danguolė Šakavičiūtė džiaugėsi kūrinių spalvomis, ypač- tarmiškai parašytais laiškais. 2013- Tarmių metų akcentas - žemaičių, sūduvių, aukštaičių, dzūkų tarmėmis skaitomi laiškai, atliekamos dainos. Dainuojamosios poezijos atlikėjų Vinco Bundzos, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos moksleivio Simono Krutulio, kino ir teatro aktoriaus Gedimino Storpirščio melodijų garsai subiro į klausytojų širdis. Naująją savo kūrybos knygelę klausytojams atskleidė poetas Gvidas Latakas. Kiekvienam šventės dalyviui dovanotas nedidukas, bet talpus informacinis lankstinukas „V. Mykolaičio-Putino atminimas Kačerginėje“. Apie Poeto kūrybos ir gyvenimo akimirkas šiame miestelyje priminė jaunieji Kačerginės kultūros centro raiškiojo skaitymo būrelio entuziastai. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ neoklasikinio šokio teatro „Releve“ (vad. R. Butrimavičiūtė) grakščios šokėjos vingriu judesiu įprasmino Kūrėjo misiją.
Projektą, skirtą Poeto atminimui, rėmė Lietuvos Kultūros ministerijos KRF. Tvirtą paramos ranką ištiesė Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, vadovaujamas vedėjos Irenos Marcinkevičienės. Projekto vykdytojui - Kačerginės kultūros centrui į talką atskubėjo Kačerginės pagrindinė mokykla, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kačerginės filialas, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokykla. Nenuilstantys mylimo poeto gerbėjai ir jo palikimo puoselėtojai Kačerginėje: Laisvutė Mackevičienė, Valdas Vladišauskas,Vytautas Mockus, Renė Šlajienė, Edita Birgiolienė, Aurika Laurinaitienė kaip darbščios bitutės nuoširdžiai triūsė būsimos šventės žieduose.
Vienas iš nuoširdžiausių klasiko literatūros palikimo lobyno puoselėtojų - klebonas, kun. Antanas Mickevičius. Aptarnaudamas Ežerėlio, Zapyškio bažnyčias ir Kačerginės koplyčią jis nuveikė didelį dvasios darbą. Klebono įtaigus, šiltas žodis nutiesė parapijiečiams taką prie poezijos versmių, nacionalinės kultūros šaltinių. Visus kviesdamas neužsisklęsti, neužgesinti sielos polėkio, kun. A. Mickevičius daug dėmesio skyrė bendravimui su žinomais krašto menininkais. Kasmetinės sakralinės muzikos programos Kačerginės šv. Onos koplyčioje praturtino klausytojų širdis žinomų krašto atlikėjų Liudo Mikalausko, Danieliaus Sadausko, Inesos Linaburgytės ir daugelio kitų menininkų programomis. Šiltas bendradarbiavimo tiltas sujungė Kačerginę su turiningu „ Knygos teatru“.
Kačerginėje nuaidėjo teatro sukurta V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ III dalies inscenizacija.“ Knygos teatras“ režisieriaus Sauliaus Vosyliaus spektaklį pristato netradicinėse erdvėse: dvaruose, vienuolynuose, muziejuose. Po Kačerginės šv. Onos medinės koplytėlės skliautais jaukiai prigludo skambus, dramatiškų išgyvenimų prisodrintas, rašytojo personažų Liudo Vasario, Auksės, Liucijos literatūrinis žodis. Jį į klausytojų širdis Kačerginės vakaro ramumoje plukdė teatro aktoriai Raimondas Paškevičius, Redita Dominaitytė, Viktorija Kuodytė. Didingas birželio saulėlydis pro plačiai atvertas koplytėlės duris ir skaidrias stiklines sienas veržėsi į žiūrovų širdis. Lyriški romano personažų išgyvenimai atsispindėjo nuoširdžiose renginio klausytojų ašarose ir aplodismentuose.Teatro vadovė, prodiuserė Redita Dominaitytė pripažino, kad Kačerginėje juos apgaubė ta didinga girios ir Nemuno pakrančių ramybė, kuria savo kūrybą prisodrino V. Mykolaitis-Putinas. Regis, po aukštomis Kačerginės pušimis parimęs, jaunųjų kūrybos klausėsi pats Poetas. „Yra nematoma jungtis tarp mūs visų širdžių...“. Prieš daugelį metų šios Kačerginėje pradėtos poeto eilės, tęsia savo dvasinį darbą.
Gera buvo matyti, kaip įspūdingo saulėlydžio taku, kurį kas vakaras pasitikti eidavo Poetas, renginio dalyviai, nešini literatūrinės sueigos įspūdžiais, nuvilnijo V. Mykolaičio-Putino vardu pavadinta gatve.

Lina Sinkevičienė


<- Atgal