Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-06-05


VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ MUGĖ ,,IŠ KARTOS Į KARTĄ, IŠSAUGANT REGIONO SAVITUMĄ”
Šiemet Lietuvoje vyko antroji tarptautinė Žemės ūkio ministerijos organizuota vietos veiklos grupių mugė, kurios pagrindinis tikslas – ne tik saugoti ir puoselėti tautinį paveldą, skatinant tautinių tradicijų ir papročių tęstinumą dabartiniame gyvenime, plėsti supratimą apie tradicijas lietuvių tautosakoje, buityje ir mene, bet ir stiprinti, plėtoti tarptautinius, regioninius vietos veiklos grupių bendradarbiavimo ryšius ir iniciatyvas, sudaryti galimybes keistis gerąja patirtimi.

Atvyko atstovai net iš 21 Lietuvos vietos veiklos grupės ir 14 ES šalių narių delegacijų. Mugės dalyviai turėjo unikalią galimybę daug ką pamatyti žvelgiant ir iš Lietuvos į Europą, į pasaulį, nes savo kultūros savitumą ir įgyvendinamus projektus pristatė ir Lenkijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Prancūzijos šalių delegacijų atstovai.

Bendrai visą projektą (konferencija, mugė, projektų lankymas) jau antrąjį kartą organizavęs Lietuvos kaimo tinklas, siekė ne tik suburti kaimo plėtros dalyvius, bet suteikti kūrybišką erdvę susitikimui tarp ES valstybių narių nacionalinių kaimo tinklų atstovų ir vietos veiklos grupių atstovų, kad būtų galima prisistatyti, dalintis, reflektuoti ir diskutuoti, mokytis ir sužinoti tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, rasti partnerių bendradarbiavimo projektams įgyvendinti.

Vietos veiklos grupių susitikimas, skirtas pasidalinti gerąją patirtimi ir užmegzti partnerystės ryšius, prasidėjo mugės išvakarėse rengiama konferencija.

Konferencijoje dalyvavo apie 100 Lietuvos ir užsienio VVG atstovų. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant LEADER metodą, diskutuoti apie LEADER vietos plėtros strategijų efektyvesnį įgyvendinimą, tarptautinių bendradarbiavimo projektų svarbą.

Pasibaigus konferencijai renginio dalyviai buvo supažindinti su sėkmingai įgyvendintais LEADER vietos projektais. Š. m. gegužės 24 d. vyko Kauno rajono bendruomenių projektų lankymas.
Buvo aplankyti Kauno rajono VVG vietos projektai (Ringaudų bendruomenės centras, Kačerginės bendruomenės centras ir Ežerėlio bendruomenės centras. Mūsų miestelyje buvo pristatytas projektas „Kačerginės parko atnaujinimas“ pagal Kauno rajono vietos plėtros 2007 -2013 m. strategijos I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas, telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ II veiklos sritį „Gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas“.

Pareiškėjas - Kačerginės bendruomenės centras.

Kačerginės bendruomenės centro pirmininkas ir projekto vadovas G. Kazlauskas papasakojo apie BC veiklą, kuri vyksta jau 10 metų. Įvardino BC prioritetines sritis – viešo intereso gynimas bei bendruomeniškumo skatinimas, drąsinimas nesavanaudiškai veikti miestelio gražinimui ir gyventojų poilsio kokybės gerinimui. Taip pat jis pasidalino parko projekto įgyvendinimo patirtimi, o projekto autorė Ž. Bekerienė svečiams pristatė patį projektą. Buvo pateikta informacija apie parką, jo svarbą kaip miestelio reprezentacinę erdvę ir senojo parko nuotraukos, darytas prieš projekto įgyvendinimą.
Svečiai aktyviai domėjosi kaip vyko projektas, stebėjosi didele Kačerginės BC “Kačerginės parko atnaujinimo projekto “ apimtimi ir gražiu jo rezultatu.
Dėkojame visiems svečiams ir BC nariams, dalyvavusiems projekto pristatyme

Kačerginės BC informacija<- Atgal