Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-03-30
Kauno rajone įgyvendinamas projektas “Jaunimo dvasia – kaimui atgimti”
Š.m. sausio mėn. VšĮ Gerovės ekonomikos institutas su VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pasirašė sutartį dėl projekto „Jaunimo dvasia – kaimui atgimti“ (JDKA) finansavimo iš Europos komisijos, kuri šiam projektui įgyvendinti skyrė 75 proc. visos projekte numatytos sumos, o likusius 25 proc. skirs projekto pareiškėjas.
Projekto tikslas – ugdant jauno žmogaus socialinį aktyvumą, įgalinti jį išsakyti ir atstovauti savo interesus, sukurti struktūrinį dialogą tarp jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų. Projekto metu jaunimas išmoks savo idėjas ir pasiūlymus struktūrizuoti ir pateikti už jaunimo politiką rajone atsakingiems asmenims. Vietinės valdžios atstovai išklausys jaunimo siūlymus ir pateiks galimus bendradarbiavimo kelius, problemų sprendimo principus.
Pagrindinė projekto tema - struktūrinio dialogo kūrimas, apimant jaunimo užimtumo problematiką ir jaunimo aktyvaus poilsio, poilsio ir pramogų poreikiai ir galimybes, siekiant paskatinti jaunimą likti gyventi ir dirbti kaime.
Projektas įgyvendinamas Kauno rajone, susitikimai su nacionalinio lygio atstovais vyks Vilniuje. Projekto veiklos truks tris mėnesius ir jame dalyvaus 40 jaunuolių nuo 15 iki 25 metų, dalis iš šių jaunuolių patiriantys ekonominius, socialinius ir geografinius sunkumus.
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir sukurti jaunimui palankias dalyvavimo projekte sąlygas, bus naudojami įvairūs neformalaus ugdymo metodai: vaidmenų žaidimai, debatai, apskritojo stalo diskusijos, bus kuriama saugi, skatinanti reikšti savo idėjas, mintis ir poreikius aplinka.
Projektas prasidės kovo 23 d. birželio 2 d., jame dalyvaus 40 nuo 15 iki 25 metų Kauno rajone gyvenančių jaunuolių. Projekte dalyvaus ir Kauno rajono savivaldybės darbuotojai, atsakingi už jaunimo politiką, Bendruomenių atstovai, politikai, taip pat politologai, psichologai, viešųjų ryšių specialistai.
Projekte bendradarbiavimo pagrindu dalyvauja 6 organizacijos: Jadagonių bendruomenės centras, Ringaudų bendruomenės asociacijos jaunimo grupė, P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija, Zapyškio bendruomenės centras, VšĮ „Šokio virusas“, Braziukų bendruomenės centras „Indrajos namai“, kurios ir deleguos jaunuolius į šį projektą.
Tikimės, kad šio projekto metu iškeltos problemos bus sprendžiamos kartu su vietos valdžios ir žiniasklaidos atstovais, kuriuos kviesime aktyviai dalyvauti renginiuose ir bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.
Projekto pareiškėjas, VšĮ Gerovės ekonomikos instituto direktorė ir projekto „Jaunimo dvasia – kaip atgimti“
Vadovė Gita Kondrotaitė.


<- Atgal