Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-02-27
2013 metai- 120-osios V.Mykolaičio- Putino gimimo metinės,
romano "Altorių šešėlyje" 80-metis,
Tarmių metai


Visus V.MYKOLAIČIO -PUTINO mylėtojus ir gerbėjus kviečiame parašyti laišką Putinui
Devizas- Aš nei vergas, nei karalius - tik žmogus
Laiško forma laisva:gali būti tradicinis ar stilizuotas, perskaityto ar skaitomo kūrinio refleksija, neakivaizdinis dialogas, polemika su rašytoju ar jo personažais, esė, prisiminimai, impresija-rašantysis prašomas parodyti savąjį santykį su mūsų literatūros klasiku, pasirinkus tinkamiausią individualią raišką.
Ypatingas pageidavimas - laišką parašyti tarmiškai
Apimtis - ik 3 puslapių
Laiškai yra laukiami iki balandžio mėn. 30 d.
Š.m. gegužės 26 d. autoriai ir jų talkininkai ar parengėjai bus kviečiami į didžiąją šventę Kačerginėje, kur Putinas praleido penkias paskutiniąsias gyvenimo vasaras,dalyvauti literatūriniuose skaitymuose kiemelyje po klasiko balkonu,sąšaukoje prie tarmių medžio, ekskursijoje V. Mykolaičio - Putino , J. Biliūno, P.Mašioto,A. Vištelio -Višteliausko takais. Kūrybingi ir tarmiškai autentiški laiškai, atrinkti literatūrologų ir kalbininkų komisijos, bus publikuoti specialiame leidinyje su teksto autorių nuotraukomis.
Siųsti paštu:
Kačerginės kultūros centras,J.Janonio g. 31,LT-53451, Kauno raj.
Laiško V. Mykolaičio - Putino darbo grupei ar d_sakaviciute@yahoo.com
Telefonas pasiteiravimui 8 655 10823
Projekto rėmėjai Kultūros rėmimo fondas
Kauno rajono savivaldybė
Organizatoriai Kačerginės kultūros centras

<- Atgal