Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-01-23
KAČERGINĖS VAIKŲ SANATORIJOS „ŽIBUTĖ“ JUBILIEJINIS PENKIASDEŠIMTMETIS

Šarmotą sausio savaitgaly ant Kačerginės vaikų sanatorijos “Žibutė“ darbuotojų krūtinių išsiskleidė mėlynakės žibuoklės. Tai - simboliniai, jubiliejiniu sanatorijos 50-ečio ženklu pažymėti atminimo medaliai. Juose pavaizduota įminta gležna vaiko pėdelė. Vaikų sveikatingumui stiprinti įsteigtos respublikinės vaikų sanatorijos veiklos pradžia - 1962-ųjų spalio 1 diena Mokytoja metodininkė Dana Cinaitienė priminė, kad tuomet vaikai buvo gydomi dviejuose skyriuose: kardioreumatologiniame ir nespecifinių plaučių ligų. Kruopšti metraštininkė suskaičiavo, kad per penkis sanatorijos gyvavimo dešimtmečius keitėsi steigėjai ir net keturis kartus kito įstaigos pavadinimas.
Šiandien Kačerginės vaikų sanatorija “Žibutė“-VŠĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinys. Direktorė Jūratė Rudzinskienė ir mokyklos vadovė Laimutė Bičiūnienė šiltai padėkojo metų tėkmėje širdies dalelę palikusiems sanatorijos vadovams N. Bitinaitienei, R. Andriūnui, sanatorijos pedagoginės dalies vadovams A. Astromskienei, R. Sabaitienei, L. Dumčiuvienei, D. Cinaitienei ir daugeliui kitų. 1961-1986 metais dirbusio pirmojo sanatorijos pamatų kūrėjo vyr. gydytojo V. Rakausko šviesų atminimą šventės dalyviai pagerbė tylos minute.
Kad žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais priminė šventės viešnia- LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. specialistė Valerija Milda Tabarienė. Kolektyvui ji įteikė ministro Vytenio Andriukaičio sveikinimo raštą. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė ir Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė šiltai padėkojo kolektyvui, linkėdamos sėkmingai eiti naujo dešimtmečio taku. Gražiausias bendradarbiavimo akimirkas priminė LR Seimo nario Donato Jankausko padėjėja, Kauno rajono tarybos narė Regina Lukoševičienė. Ilgamečius kolektyvo narius atminimo padėkos raštais pagerbė VŠĮ Respublikinės Kauno ligoninės generalinis direktorius Stasys Gendvilis.
Buvęs kolektyvo vadovas Regimantas Andriūnas nuoširdžiai džiaugėsi pokyčiais. Tai renovuoti, sodriomis spalvomis pražydę pastatai, įrengtas baseinas vaikams, nuo 2002 metų veikianti bioenergijos ir saulės sistema, įsteigti traumatologijos, nefrologijos, odos ligų bei gastroenterologinis poskyriai.
Gausus ligoninės padalinių, filialų, bendradarbiavimo partnerių, rėmėjų, Kačerginės miestelio įstaigų atstovų būrys palinkėjo sanatorijai ilgiausių metų. Parapijos klebonas, kun. Antanas Mickevičius palaimino jubiliejinius metus švenčiantį kolektyvą ir palinkėjo, kad jį Kūrėjas saugotų, stiprintų, įkvėpdamas gražiems darbams.


Lina Sinkevičienė
Kačerginės kultūros centro direktorė
<- Atgal