Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2013-01-07
TRYS KARALIAI ATKELIAVO – VISAS SVIETAS UŽDAINAVO

Tokiomis eilėmis, sausio 6-ąją , atsilankius Trims Karaliams , savo džiugesį išreikšdavo mūsų krašto žmonės. Džiaugtis buvo ko,- mat, diena pailgėja per gaidžio žingsnį, vis greičiau pritraukdama pavasarį ir šviesą. Senąją tradiciją kasmet pakartoja Kačerginės kultūros centro entuziastai: meno vadovas Vytautas Brušnius, Jovaras Tamulaitis, Vytautas Mockus. Jiems talkina nenuilstančios kultūros entuziastės Irena Dockienė, Zita Kuncevičienė, Julija Bakanauskienė. Šiemet į koplyčią įžengus Trims Karaliams, visų rankose sužibo auksinės Kalėdinės žvaigždelės. Jose karalių vardų raidės pažymėtos kryželiu, reiškiančiu išminčiaus šventumą. Tai kultūros tradicijų tęsėjos Laisvutės Mackevičienės kruopčiai meniškai pagaminti šventiniai suvenyrai. Jie skirti kiekvienam sueigos dalyviui. Suvenyrus skraidino mažieji koplyčios patarnautojai, pasidabinę baltais angelų sparnais. Parapijos klebonas kun. Antanas Mickevičius išsamiai pristatė kriščioniškąją Trijų Karalių dovanų prasmę. Kiekvienas šventės dalyvis Trijų Karalių dovanota kreida paženklins savo namų staktas. Lig šiol tikima, kad užrašius karalių vardų raides, namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.


<- Atgal