Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-10-30
MAIRONIO GIESMIŲ PAKYLĖTI

Į Kačerginės šv. Onos koplyčią, minint Lietuvos dainiaus Maironio 150-ąsias gimimo metines, rinkosi poeto talento gerbėjai klausytis giesmių, sukurtų jo tekstais. Ilgametis solinio dainavimo profesionalas, Lietuvos valstybinės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas pateikė spalvingą kūrybos puokštę. Lietuvių klasikos poetinės kūrybos gaivintojas surinko iš archyvų užrašytas liaudies dainininkų dainas Maironio tekstais. Danieliaus Sadausko iniciatyva kompozitoriai A. Bražinskas, V. Mikalauskas, V. Bagdonas ir kiti sukūrė nepamirštamų kūrinių pluoštą. Klausytojai negailėjo aplodismentų už skambias, skaidrias ir gilias giesmių „Trakų pilis“, „ Aš norėčiau prikelti“ , „Eina garsas“ melodijas. Atlikėjas gyvai pateikė senąją giedojimo tradiciją. Kaip ir šventos giesmės, poezija praėjusiuose amžiuose nebuvo skaitoma ar deklamuojama, o giedama. Vargonininkė, muzikologė Jūratė Landsbergytė pristatė poeto mylimų kompozitorių vardus, atskleidė įdomias gyvenimo ir kūrybos akimirkas. Ji atliko Maironio kūrybos įkvėpėjo F.Šopeno melodiją. Parapijos klebonas, kun. Antanas Mickevičius šiltai padėkojo atlikėjams, populiariai pristačiusiems tautos šventą palikimą. Visais laikais labiausiai dainuojamo mūsų poeto atminimą dalyviai pagerbė drauge sugiedodami Maironio “Lietuva brangi.“ Virš koplyčios skliautų gražiai ir prasmingai nuskambėjo žodžiai, teigiantys jog Maironį „... reikia skaityti kaip kažką šventą ir neliečiamą, priimti kaip komuniją.“ (A. Nyka – Niliūnas).


<- Atgal