Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-09-19
KAČERGINĖS KURORTO VASARNAMIŲ DVASIA

2012 metais Europos paveldo dienų Lietuvoje tema – „Genius loci. Vietos dvasia“. Ja
siekiama atkreipti dėmesį į tai, kas sukuria savitą tiek atskiro paminklo, tiek rajono, tiek viso miestelio ar miesto „aurą“ – išskirtinę vietos dvasią. Kačerginė turtinga čia gyvenusių, kūrusių, poilsiavusių, kurorto vasarvietę steigusių žmonių atminimu.
Į pažintinę kelionę Kačerginėje sugužėjo gausus būrys smalsuolių iš įvairių Kauno rajono kampelių, Kauno miesto, svečiai iš Kėdainių. Dvasingame, pušų apsuptame rašytojo Jono Biliūno atminimo kampelyje visus pasveikino Kauno rajono savivaldybės mero patarėja Loreta Navakauskienė. Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė padėkojo Kačerginės seniūnijai ir bendruomenei už vietos kultūros paveldo saugojimą ir sklaidą. Keliautojus lydėjo ir apie savitą buvusio Kačerginės kurorto vilų istoriją, vasarotojus, vasarvietės plėtrą informavo Kačerginės kultūros centro direktorė Lina Sinkevičienė. Ji pristatė ir visiems įteikė informacinį lankstinuką “Kačerginės kurorto vasarnamių dvasia“. Miestelio svečiai keliavo rašytojų Jono Biliūno, Vinco Mykolaičio Putino, Prano Mašioto kūrybos ir gyvenimo takais. Žingeidūs paveldo dienų dalyviai smalsiai apžiūrinėjo buvusius pedagogo Jono Mašioto, vasarnamių savininkės p. Dambravičienės, Pasaulio teisuolio, antifašisto Viktoro Kutorgos, architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio, generolo Prano Vaiučiuškos ir kitus vasarnamius. Prie jų esančius paminklus, liudijančius apie krašto istorinius įvykius, apžvelgė Kačerginės pagrindinės mokyklos direktorius, istorikas Valdas Vladišauskas. Jis išsamiai pristatė 1941 metų Birželio sukilimo įvykius Kačerginėje. Ekskursijos dalyviai susipažino su sukilimo aukų S. Daukšio ir V. Linkevičiaus atminimo paminkliniu kryžiumi. Istorikas pakvietė stabtelėti prie buvusio vasarnamio vietos P. Mašioto gatvėje, iš kur 1940 metų liepos 17 dieną į tremtį buvo išvežtas Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys ir Marija Urbšienė-Mašiotaitė. Prie buvusio kurorto svetainės-kurhauzo pristatytas paminklinis akmuo „Sūnums Lietuvos“. Jis skirtas šio krašto pokario partizanams atminti. Pro plačiai atvertas Kačerginės šventos Onos koplyčios duris Europos paveldo dienų dalyvius pasitiko parapijos klebonas kun. Antanas Mickevičius, pristatęs medinės architektūros statinio autorius ir tradicijas. Keliautojai susitiko su viena iš seniausių šio krašto kultūros paveldo puoselėtojų, mokytoja, kraštotyrininke Romute Jakiene. Palankių kaimo senbuvė papasakojo apie jos sodyboje 1973-1974 metais vasarojusį Juozą Urbšį. V. Mykolaičio Putino kiemelyje keliautojus pasitiko jaunieji kraštotyrininkai - Kačerginės kultūros centro entuziastai, mintinai pažėrę poeto kūrybą ir jo biografiją. Rudens grybais, pušynais ir laužo dūmu pakvipusioje poilsiavietėje“ Barsukynė“ dainų melodijomis šildė jungtinė liaudiškos muzikos kapela “Nemuno Vingis“. Apibendrinant patirtus dienos įspūdžius visi buvo įsukti į žaismingą viktoriną apie Kačerginę. Nugalėtojai apdovanoti suvenyrais su įrašytu garsios vasarvietės vardu. Kurorto jaunystės dainų pynę dovanojo gitaristas Tadas Miliauskas. Svečių kėdainiškių vardu kalbėjusi Margarita Rukšienė visus dienos dalyvius pakvietė Į Europos paveldo dienų sūkurį Kėdainiuose. Kauno rajono savivaldybės urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Černiauskienė padėkojo organizatoriams, įteikdama savivaldybės atminimo suvenyrus. Ji akcentavo, kad tik išsaugoję praeitį – sukursime ateitį.

Lina Sinkevičienė
Kačerginės kultūros centro direktorė


<- Atgal