Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-09-11
PARENGTAS „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (toliau-SPAV) ATASKAITOS DOKUMENTAS
KVIEČIAME SUSIPAŽINTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS!

PARENGTAS „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. rugpjūčio 26 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (toliau-SPAV) ATASKAITOS DOKUMENTAS.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782, 8-686 48208 , el. paštas marius.torrau@krs.lt
Bendrojo plano rengėjas – UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė: dr. Kristina Gaučė. Informaciją teikia: projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. 8 655 45511, el.p. eleonora.grablevskiene@s-strategija.lt.
Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas;patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.
Planavimo darbų programa: numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Programa taip pat viešinama Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt skiltyje „Teritorijų planavimas“.
Darbų atlikimo terminai (preliminarūs) – Planavimo pradžia – 2011 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. gegužė.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Bendrojo plano pakeitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.
Planavimo stadija: Koncepcijos nustatymas.

Nuo 2012 m. rugsėjo 12 d. visuomenė gali susipažinti su bendrojo plano pakeitimo projektu Kauno rajono savivaldybės administracijoje (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Marių Torrau, aukščiau nurodytais kontaktais), su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita – pas plano rengėją (kreiptis į projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę aukščiau nurodytais kontaktais).
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su SPAV ataskaita ir bendrojo plano projektu, įvyks 2012 m. spalio 11 d. 10 val. Kauno rajono socialinių paslaugų centro didžiojoje salėje, Ežero g. 3, Kaune.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo dėl SPAV ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Kačerginės seniūnijos informacija

<- Atgal