Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-08-15
KONCERTAS IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ

Kačerginės pušyne pasislėpusią jaukią, sielą pakeliančią koplytėlę mielai užsuka kameriniai muzikos kolektyvai. Juos žavi šilta medinės Šv. Onos koplyčios akustika ir betarpiškas bendravimas su klausytoju,- iš širdies į širdį.
Po muzikos erdves pakeliauti gausiai susirinkusius miestelio klausytojus pakvietė viešnia iš JAV- trombonininkė Laurie Penpraze, vargonininkė Jūratė Landsbergytė ir fleitininkas Vytautas Oškinis. Žiūrovų smalsumą pažadino trapi, mažutė atlikėja moteris, pučianti įspūdingo didumo dūdą. Tai Floridos vakarų pakrantės simfoninio orkestro muzikantė į Lietuvą atvykstanti ir koncertuojanti nuo 2000 - ųjų. Viena iš viešnagės priežasčių - pažintis su protėvių žeme. Mat, atlikėjos močiutė yra kilusi iš Birštono. Laurie nuo vaikystės nebendravusi lietuviškai, į klausytojus nesivaržydama kreipėsi skambia lietuvių kalba.
Koncertą šiltai pristatė prityrusi muzikologė Jūratė Landsbergytė .Šiuo metu ji studijuoja LMTA meno doktorantūroje, yra parašiusi dvi knygas apie vargonų muziką. Vargonininkės koncertinė veikla drauge su sūnumi Vytautu Oškiniu driekiasi per Lietuvą, Europą ir JAV. Klausytojai gėrėjosi melodijomis, kurios neseniai skambėjo Nidos evangelikų bažnyčioje XI tarptautiniame „Vargonų muzikos“ festivalyje. Šiltais aplodismentais Kačerginės klausytojai dėkojo už atgaivintus J. Gruodžio, M K. Čiurlionio ir J. Pakalnio kūrinius fleitai. Juos atliko jaunas, talentingas tarptautinių konkursų laureatas Vytautas Oškinis. Jis - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. Algirdo Vizgirdos studentas. Fleitininko kūrybinį kelią puošia įspūdingi pasirodymai Lietuvoje ir užsienyje. Neseniai jautri fleitos melodijų tėkmė virpino Vokietijos klausytojų širdis , pristatant Lietuvą Uzedomo festivalyje. Ta pati šių atlikėjų kūrybos puokštė papuošė “Liuteronų vargonų muzikos“ akademiją Mineapolyje, JAV. Šalia lietuvių klasikos Kačerginės klausytojai gėrėjosi Johan Sebastian Bach, Franz Doppler, Aleksandre Guilmant, Leonard Bernstein ir kitų iškilių pasaulio kompozitorių kūriniais.
Už gražų sąskambį, dvasinę šilumą, svaiginantį skrydį į muzikos pasaulio aukštumas atlikėjams nuoširdžiai padėkojo parapijos klebonas kun. Antanas Mickevičius. Karšti klausytojų aplodismentai pro atviras koplytėlės duris nuvilnijo Kačerginės pušynais.

Nuotraukos Rūtos Borutienės


<- Atgal