Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-06-29
JONINIŲ GEGUŽINĖ KAČERGINĖJE

Pro vartus įeinama arba į labai savą, arba į labai nekasdienišką teritoriją. Šį kartą pro išradingai liaudiškais motyvais išpuoštus „Joninių vartus" patenki į šventę prie Nemuno – į Joninių gegužinę Kačerginėje, pavadintą širdžiai artimu vardu:„ Savam krašte ir tvoros žydi.
Šventės pradžia paskelbiama poetiniu žodžiu:
Šventė – tai džiaugsmo sala
Dienų vandenyne,
Kada valtį sustabdęs
Pažvelgti gali į mėlynę
Virš galvos, ir jauti
Tą slaptingą, viliojantį aukštį,
Kuris šaukia tave-
Amžinai žeme vaikštantį paukštį.

Šiandien – Joninės.
Šiandien- šventė.
Mes išeinam su vėliava
Džiaugtis – gyventi
Ir pražystam iš naujo
Su paukščių čiulbėjimu-
Mes išsivedam širdis
Į PAKYLĖJIMĄ.
--------------------
Šiandien – Joninės.
Šiandien – šventė.
( Dalia Bindokienė )

Šventės pradžioje iš karto smagiai nuteikia dviračių, dviratukų bei riedučių paradas. Dalyvių amžius neapribotas – nuo turinčių ne per seniausiai sudygusius dantis iki jau arba vėl sudėtus. Taip atiduodama pagarba senajai Kačerginei – vienam iš žymiausių tarpukario Lietuvos kurortų, susijusių su daugelio mūsų šalies iškilių žmonių- rašytojų, menininkų, visuomenės veikėjų- gyvenimu. Pagrindinė ir šauniausia susiekimo priemonė žaliajame mieste buvo dviratis.
Džiaugsmingą šurmulį pritildo Vėliavos pakėlimas. Virš galvų suplevėsuoja šilkas: mėlynam lauke – keturiolika auksinių kankorėžių ( kankorėžis- sveikatingumo simbolis). Ir vietinių , ir svečių nusiteikimas byloja, kad vėliava vis dar kelia pagarbą, suburia ir vienija žmones vardan vieno tikslo.
Iškilminga valandėlė trumpa. Šventė šaukia linksmintis: šokti, dainuoti, klausytis, gėrėtis, varžytis ir pagaliau- ieškoti laimės – paparčio žiedo. Taigi šoko vyrai ir mergos „ kad ir basos“, visus linksmino liaudiška kapela „ Nemuno vingis“ (vad. V. Brušnius).bei jaunimo grupė „ Smile“ , dainininkas Vladas Daugintis su Laura. Grakščiu šokiu žiūrovus džiugino Neveronių kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Kupolio rožė“ (vadovė-Birutė Savickienė ).
Kur būti, kuo džiaugtis ir ko klausytis, organizatorių dėka pasirinkimas buvo didelis.
Be jau minėtų dalykų, vienus labiau traukė „ Laimės ratas,“ kurorto „Foto“ salonas, mugė , kur galėjai įsigytu originaliu menišku pirkiniu pradžiuginti savo bendradalyvį, kiti pasinešė ten, kur juoką ir šurmulį kėlė sportinė rungtis – virvės traukimas. Įraudę galiūnai vienam ir kitam virvės gale stengėsi nepasiduoti, o sirgalių abiem virvės galams netrūko.
Apie 23 valandą buvo įžiebtas didžiulis Joninių laužas. Prasidėjo žaidimai aplink laužą, vainikų plukdymas Nemunu, paparčio žiedo ieškojimas panemunės pievose ir šile.
Laimingas buvo ne tik suradęs paparčio žiedą - buvo laimingi ir jo ieškojusieji ir neieškojusieji. Už smagų, išradingą renginį. Gegužinės dalyviai ilgam į namus parsinešė geros nuotaikos, gyvenimo džiaugsmo.

Irena Dockienė


<- Atgal