Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-05-04
PAVASARIU IR ŠILUMA ALSUOJANTI PAŽINTINĖ KELIONĖ

Su pirmaisiais pavasario spinduliais Kačerginės pažintinių kelionių entuziastai sujudo žvilgterėti į krašto gamtos ir istorijos aukštumas. Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia – lietuvių laisvės, kančios ir prisikėlimo simbolis. Keliautojai smalsiai apžiūrėjo Tautos šventovę. Jos idėją, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1922 metais iškėlė kun. prof. Pranas Būčys. Sumanymą palaikė kun. Juozas Tumas – Vaižgantas ir visa tauta. Keliautojai apžiūrėjo bažnyčios vidines erdves, kolumbariumą, krikštyklą, parapijos salę. Visus nustebino ant bažnyčios stogo įrengta 45x13 m. dydžio terasa su Šiluvos švč. Mergelės Marijos koplyčia. Čia teikiami Santuokos ir Krikšto sakramentai. Keliautojai žavėjosi nuo terasos atsivėrusia, saulės spinduliuose besimaudančia plačia Kauno miesto ir jo apylinkių panorama.
Kelionės dalyviai, įkvėpę Arlaviškių Kadagių slėnio gamtos aromato, apžvelgę plačias, tyvuliuojančias erdves, be žado atsiduso Maironio eilėmis: „ Graži tu mano, brangi Tėvyne...“ Judėdami Kadagių slėnio pažintiniu pėsčiųjų taku gėrėjosi vadinamomis lietuviškomis Šveicarijos Alpėmis, prieš akis atsiveriančiu marių kraštovaizdžiu su natūralia augmenija apaugusiais pusiasaliais. Tai - unikalus botaninis draustinis, kurio plotas 116,6 ha. Apie valstybinės reikšmės gamtos paminklą ir pastangas jį išsaugoti, puoselėti su meile ir atidumu papasakojo ilgametė Taurakiemio kultūros centro direktorė Laimutė Vyliaudienė. Jos dėka nukeliavome į seną, seną sodybvietę, apie kurios buvimą byloja žemėje įstrigę milžiniški akmenys. Čia įsikūrusi poilsiavietė. Jau šiek tiek nuvargusius kelionės dalyvius nustebino Samylų seniūnijos miškų gelmėje stūksantis gamtos paminklas, įgijęs „ medžių – dvynių „ vardą. Tai neregėti į vieną kamieną suaugę du medžiai - ąžuolas ir pušis. Kelionėje nestigo dainų, viktorinų, muzikos ir net šokių. Mat, kelionės diena balandžio 29 - oji, - Pasaulinė šokių diena. Už foto vaizduose įamžintas nepamirštamas pavasariu ir šiluma dvelkiančias akimirkas keliautojai nuoširdžiai padėkojo Rūtai Šnipienei ir Laimutei Vyliaudienei.


Rūtos Šnipinės nuotraukose:

1. Ant Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios terasos, priešais švč. Mergelės Marijos koplyčią
2. Keliautojai bažnyčios krikštykloje
3. Kaunas nuo bažnyčios terasos
4. Prie didžiojo Tautos šventovės bokšto
5. Šventovės fasadas
6. Arlaviškių Kadagių slėnio pažintiniu pėsčiųjų taku
7.Arlaviškių Kadagių slėnio pažintiniu pėsčiųjų taku
8. Kadagių slėnis Nemuno kilpos šlaite
9. Užrašas, bylojantis apie gamtos paminklą, –krūvon suaugusį ąžuolą ir pušį

Linos Sinkevičienės informacija

<- Atgal