Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-05-03
AR ŽINOTE, KOKIAS SOCIALINES PASLAUGAS GALITE GAUTI MŪSŲ RAJONE?

Kačerginės bendruomenės centras nori pasidalinti informacija apie savivaldybės biudžetinės įstaigos KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS šioms asmenų grupėms:
- vienišiems, senyvo amžiaus asmenims;
- suaugusiems su negalia;
- socialinės rizikos šeimoms;
- suaugusiems socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms.

Specialaus transporto paslauga teikiama vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo problemų, kurie dėl ligos ar sveikatos sutrikimų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu (transportas pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims vežti). Gydymo tikslais transporto paslauga teikiama nemokamai.
Asmens higienos ir priežiūros paslaugos (skalbimo ir dušo paslaugos) skiriamos Kauno rajono gyventojams, kurie dėl amžiaus, sveikatos būklės, negalios ar buities sąlygų neturi galimybės šių veiksmų atlikti patys.
Aprūpinimo nemokamomis malkomis paslauga skiriama vieniems gyvenantiems suaugusiems asmenims su negalia (netekusiems 75–100 proc. darbingumo), vieniems gyvenantiems, vyresniems nei 70 m. ir kitiems senyvo amžiaus asmenims, neturintiems galimybių patiems pasirūpinti malkomis. Asmeniui per šildymo sezoną skiriama iki 5 kubinių metrų malkų.
Pagalbos į namus paslauga teikiama Kauno rajono gyventojams, kurie dėl amžiaus, negalios, silpnos sveikatos negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje ir jiems reikalinga kito asmens pagalba.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikiamos Kauno rajono sunkią negalią turintiems gyventojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą. Dienos socialinės globos paslaugas teikė socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas ar slaugytojo padėjėjas.
Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais, lazdelėmis, funkcinėmis lovomis ir kt.) paslauga skiriama asmenims, kuriems nustatytas darbingumo arba neįgalumo lygis: neįgaliems vaikams, asmenims sulaukusiems senatvės pensinio amžiaus, asmenims, kurie yra po traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, asmenims, esantiems sveikatos priežiūros stacionarinėje įstaigoje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.
Kauno rajono socialinių paslaugų centro Dienos socialinės priežiūros skyriuje Kauno rajono suaugusiems neįgaliesiems teikiamos sveikatingumo paslaugos: ergoterapija (smulkiosios motorikos lavinimas, darbinių savybių atgavimas), kineziterapija (gydymas judesiu, pusiausvyrą, laikyseną, eiseną lavinantys pratimai ir kitos korekcinės mankštos). Specialistai dirba su modernia specializuota, projekto įgyvendinimo metu įsigyta kineziterapijos ir ergoterapijos įranga, treniruokliais. Skyriuje vyksta dailės užsiėmimai ir kita meninė veikla (vėlimas, dekupažas ir pan.).

Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Krizių centre (Garliavoje) teikiamos socialinės paslaugos:
• Laikinas apnakvindinimas 24 val. per parą ne ilgiau kaip 3 paras - nakvynės ir būtinųjų paslaugų (minimalios asmeninės higienos paslaugų (pvz., dušas), minimalių buitinių paslaugų organizavimas (pvz., virtuvėlė)) suteikimas moterims (moterims su vaikais);
• Intensyvi krizių įveikimo pagalba – specialistų (psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko ir kt.) pagalbos dienos metu suteikimas asmeniui ar šeimai, atsidūrusiai krizinėje situacijoje;
• Trumpalaikė socialinė globa ne ilgiau kaip 6 mėn. – visuma paslaugų, kuriomis moterims (moterims su vaikais) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (maitinimo organizavimo paslauga Krizių centre neteikiama).
Krizių centre vienu metu gali būti apgyvendinta 20 moterų (moterų su vaikais).

Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius (Domeikavoje) įsteigtas 2011 m. lapkričio mėnesį. Šeimos gerovės skyrius susideda iš Pagalbos šeimai tarnybos ir Vaikų dienos centro.
Pagalbos šeimai tarnyboje dirba socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, kurie teikia socialines paslaugas Kauno rajono seniūnijose.
Vaikų dienos centrą Domeikavoje lanko vaikai iš socialinės rizikos, socialiai remtinų ir turinčių kitų socialinių problemų šeimų. Kiekvieną darbo dieną vyksta individualūs, grupiniai pokalbiai, socialinių įgūdžių lavinimas, meniniai, sporto, prevenciniai užsiėmimai, aktyvieji žaidimai, projektinė veikla.

KONTAKTAI:
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Ežero g. 3, Kaunas
Tel. (8 37) 328195
Faks. (8 37) 384989
El. p. centras@kaunorspc.lt
Internetinis psl. www.kaunorspc.lt

Dienos socialinės priežiūros skyrius
Ežero g. 3, Kaunas
Tel. (8 37) 328195
Faks. (8 37) 384989
El. p. centras@kaunorspc.lt

Skyrius Krizių centras
Vytauto g. 68, Garliava, Kauno r.
Tel./ faks. (8 37) 551241
El. p. krz.centras@gmail.com

Šeimos gerovės skyrius
Neries g. 16, Domeikava, Kauno r.
Tel. faks. (8 37) 477268
El. p. kaunorsgs@gmail.com

Kačerginės bendruomenės centro informacija
<- Atgal