Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-04-19
KAČERGINĖJE PAMINĖTAS DRAUGIJOS DEŠIMTMETIS

Balandžio 15 dieną Kačerginėje buvo paminėtas P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugijos dešimtmetis. Ši visuomeninė organizacija, įkurta 2002 metais, puoselėja vaikų literatūros rašytojo P. Mašioto ir jo sūnaus matematiko J. Mašioto palikimą, vykdo edukacines programas, bendradarbiauja su P. Mašioto pradinėmis mokyklomis Kaune ir Vilniuje. Todėl į šventinį minėjimą atvyko daug svečių, kurie yra draugijos veiklos rėmėjai, bendraminčiai.
Renginį pradėjo Kačerginės pagrindinės mokyklos mokiniai literatūrine muzikine kompozicija, o draugijos pirmininkė V. Pūrienė pakvietė tylos minute pagerbti jau mirusius iniciatyvinės grupės narius, pristatė dešimtmečiui skirtą leidinį apie draugijos veiklą „Išsaugoję praeitį – sukursime ateitį“. Draugijos narius sveikino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Popovienė, linkėdama kūrybiškumo ir entuziazmo. Kačerginės miestelio seniūnas A. Tatarūnis pasidžiaugė, kad ši miestelio organizacija per dešimtmetį nuveikė daug gražių darbų, nuolat suburia gyventojus kūrybiškoms veikloms. Mašiotų giminės vardu kalbėjo J. Žemaitaitienė, kuri pasidalijo prisiminimais apie rašytoją. Labiausiai visus sudomino Šiaulių universiteto dėstytojos D. Šakavičiūtės pranešimas apie P. Mašioto vertimus, jų originalumą ir reikšmę vaikų literatūrai. Kauno P. Mašioto pradinės mokyklos direktorė A. Burbienė pasidžiaugė draugijos ir mokyklos bendradarbiavimu, o atvykę šios mokyklos mokiniai atliko nuotaikingą programą. Kadangi J. Mašiotas buvo vienas iš skautijos pradininkų Lietuvoje, todėl draugija bendradarbiauja ir su Kauno jūrų skautais, kurių muzikinis sveikinimas visiems padovanojo skautišką dvasią.
Dešimtmečio proga draugija padėkos raštu apdovanojo ilgametę draugijos pirmininkę L. Sinkevičienę. Šventės pabaigoje koncertavo folkloro ansamblis „Gegutala“, kuris skambiomis lietuviškomis dainomis taip pat sveikino kačerginiečius, renginio svečius gražaus draugijos jubiliejaus proga.


Virginija Pūrienė, draugijos pirmininkė


<- Atgal