Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-02-24
KAIP IŠVIJOME ŽIEMĄ IŠ KAČERGINĖS KIEMO

Užgavėnių šėlsmas sujudino miegančią Kačerginę. Šaunūs muzikantai, čigonai intrigantai, žydai komersantai pirko, mainė, derėjo, visiems įgrisusią žiemą šūksniais ir sniego gniūžtėm išlydėjo. Dangčiais ir šaukštais į tvoras baladodami, pusnynus išvoliodami visiems tik gero linkėjo - stiprios sveikatos, daug juoko ir „ukvatos.“ Kačerginės kultūros centro senųjų tradicijų puoselėtojai – Užgavėnių persirengėliai šėlo drauge su pušynuose kylančia pūga. Atklydėlius vieni gardžiais blynais vaišino ir į seklyčią paulioti vadino, kiti bailiai pro durų plyšį žiūrėjo, treti vertė kailinius į antrą pusę ir su persirengėliais drauge dainuoti ir dūkti pradėjo. Raguotieji, batuotieji, uodeguotieji skelbė: „ Valgyk, kad pilvas plyštų, akys iš kaktos lįstų.“, „ Nebijok persiversti per galvą – žemei gyvybės paskolinsi“, „ Neįsižeisk, jei „Žydas“ į ranką pabučiuos,“ „ Juokis ir kvatok – juokas numarina žiemą, prikelia pavasarį“. Kiemuose, miestelio įstaigose: bibliotekoje, girininkijoje, parduotuvėje, seniūnijoje, kavinėje ir pušynuose aidėjo: „ Žiema, žiema, bėk iš kiemo.“ Atrodo, kad žiema mus išgirdo...


<- Atgal