Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2011-12-04
LIUDAS MIKALAUSKAS KAČERGINĘ UŽBŪRĖ GIESMĖMIS

Jau tapo tradicija, baigiantis metams, miestelio bendruomenei susirinkti į adventinį sakralinės muzikos koncertą jaukioje Kačerginės šv. Onos koplytėlėje. Gruodžio 4 – ąją nepamirštamų giesmių melodijas klausytojams dovanojo jaunas ir veržlus profesionalus dainininkas Liudas Mikalauskas. Parapijos klebonas kunigas Antanas Mickevičius atvertė Lietuvos jauniausio, tik ką 26 – ąjį gimtadienį peršokusio artisto turtingą, kupiną svaigių kūrybinių pergalių biografiją. Visus pavergė solisto nuoširdus paprastumas, didžiulė pagarba klausytojui, sceninė kultūra ir ryškus, nepakartojamas talentas. Gausiai susirinkusius įvairaus amžiaus koncerto dalyvius prikaustė naujos boso baritono žvaigždės ir koncertmeisterės Virginijos Unguraitytės atliekamos melodijos. Klausytojai ilgai nebepaleido jų iš savo akiračio. Nuoširdžių ir karštų aplodismentų atakuojami atlikėjai tris kartus, pagarbiai nusilenkdami žiūrovui, kartojo pamėgtas R. Žigaičio, A. Paulavičiaus ir kitų žinomų kompozitorių giesmes. Garbingiems miestelio svečiams už pasaulį skaidrinančias ir žmogaus dvasią keliančias giesmių melodijas padėkojo seniūnaitis Vytautas Mockus ir Lina Sinkevičienė – kultūros renginių vadovė. Atlikėjai buvo nuoširdžiai nustebinti klausytojais: imliais, gebančiais ypatingai įsiklausyti ir išgyventi jų atliekamus kūrinius. Išvykdami jie pasidžiaugė medinės koplytėlės akustika, kuri, solisto žodžiais tariant, giesmėms suteikia šiltą , minkštą, suapvalintą skambėjimą. Kunigas Antanas Mickevičius artistams atsidėkojo rūpestingai parengtais padėkos raštais su jiems dedikuotais M. K. Čiurlionio žodžiais: „ Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdį.“
Koncerto metu plačiais pagarbos ir dėkingumo žodžių sparnais buvo paliesti žmonės, stiprinantys Kačerginės dvasinį ir kultūros gyvenimą. Padėkota: kultūros skleidėjai Laivutei Mackevičienei už auksinių rankų triūsą, Julijai Baranauskienei už liturginių švenčių įprasminimą, koplytėlės puošybą. Janinai Zujienei tartas tvirtas ačiū už gebėjimą kūrybinei saviraiškai telkti miestelio moteris. Už bendruomenės gyvenimo gražiausių akimirkų foto fiksaciją - Rūtai Borutienei. Už kaitrius draugystės laužus - Kačerginės ilgamečiam girininkui Kazimierui Balčiūnui. Balti, lyg pirmosios žiemos snaigės angeliukai, sukurti darbščios pedagogės Renės Šlajienės , jaukiai nutūpė ant nenuilstančių kultūros tradicijų puoselėtojų ir palaikytojų Stefanijos ir Danieliaus Bukelių, Pauliaus ir Arūnės Bitinaičių, Sauliaus ir Aistės Beliauskų pečių. Už atvirumą bendruomenės kultūros siekiams padėkota Virginijui ir Sidonijai Veniams, Jūratei Rudzinskienei, Vidui ir Vidai Anilioniams. Koplytėlės ir kultūros renginių lankytojai baltų žiedų puokštę dovanojo Kačerginės koplytėlės klebonui kunigui Antanui Mickevičiui už gebėjimą žmonėse pažadinti gerumą, už skleidžiamą kultūros šviesą. Adventinėje giesmėje visiems palinkėta artėjančios šventės tyrumo, dvasios skaidrumo, vilčių išsipildymo.

Lina Sinkevičienė


Nuotraukos Rūtos Borutienės

<- Atgal