Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2011-10-23
PILĖNŲ GYNĖJŲ ATMINIMO ŠVENTĖ

Pyplių piliakalnis - istorikų Z. Ivinskio ir K. Paunksnio teigimu labiausiai įtikinama garsiųjų Pilėnų kovų ir didvyriškos žūties vieta .Kauno rajono savivaldybė jau dešimtmetį remia šią istorinę sueigą, populiarinančią Pilėnus. Savaitgalį , gražiausiomis rudens spalvomis nušvitęs piliakalnis, sulaukė daug istorinės praeities puoselėtojų. Gyvos pažinties su XIV a. LDK ginklais ir šarvuote programą pristatė Senovės baltų kovų brolija " Vilkatlakai". Jaunimas galėjo gyvai prisiliesti prie riterių šarvų, ginklų, juos išbandyti. Akies taiklumą, rankos miklumą visi buvo kviečiami išmėginti, šaudant lankais ir arbaletais. Prie kaitraus Pilėnų laužo skambėjo ansamblių " Ringaudos", "Viešios"," Jotijos"," Nemuno Vingio" atliekamos mūsų krašto senųjų karinių - istorinių dainų melodijos. Pristatyti tūkstantmečio senumo papročiai: Vėlių stalelis, Ugnies prakalbinimas. Jį atliko ugnies programos virtuozai" Ugnies ratas". Legendą apie kunigaikščio Gedimino laikų pilį kūrybiškai, su didele pagarba rašytojo B. Sruogos poetiniam žodžiui, atliko gausus būrys Vilkijos mėgėjų teatro " Vizija " entuziastų. Jau tradicija tapęs šviesos - vėlių takelis į piliakalnio viršūnę šįkartl magino visus įžiebti savo atsineštą ugnelę. Gražus Lietuvos Šaulių sąjungos Kauno apskrities II-os rinktinės IX šaulių kuopos indėlis, rūpestingas Kačerginės seniūnijos ir Kačerginės pagrindinės mokyklos triūsas suteikė galimybę gyvai pabendrauti su mūsų pačių praeitimi. Jau dešimtąjį kartą ši istorinė sueiga sušildė ir suvienijo bendruomenes, dar kartą primindama, kad Pilėnai - lietuvio dvasinės stiprybės simbolis.

Nuotraukos - Anzelmos Laurinavičienės

Pagarbiai,
Lina Sinkevičienė- Kačerginės kultūros centro direktorė


<- Atgal