Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2011-10-07
SPALVOTAS NEMUNO VINGIS

Paskutinį rugsėjo savaitgalį aukštai virš Nemuno, pliuškendamos sparnų irklais, plaukė ir tolo gervių virtinės. Jas palydėti ir vaizdingiausias Kačerginės rudens akimirkas įamžinti drobėje susirinko Kauno rajono tapytojai. Į "Spalvotą Nemuno vingį“ - plenerą, organizuotą Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, atvyko 17 žinomų menininkų. Klausydamiesi raminančio pušų ošimo jie keturioms dienoms palinko prie molbertų. Kačerginės bendruomenės nariai turėjo galimybę ne tik stebėti kūrėjų potėpius, bet ir patys tapti kūrybos proceso dalyviais. Šia galimybe noriai ir veržliai pirmieji pasinaudojo Kačerginės vaikų sanatorijos "Žibutė" mokinukai. Pasirinkę spalvingą Kačerginės šv. Onos koplyčios erdvę, jie klausydami žinomų tapytojų: O. Karavajevo, V. Lagunavičiaus, S. Vitkausko patarimų, skynė pirmuosius savo kūrybos žiedus. Sveikatingumo ir kūrybos takelis, vedęs į Pyplių piliakalnį, atvėrė nuostabią kūrybos erdvę. Tapant saulėtoje legendinio piliakalnio viršūnėje, bendruomenės ir menininkų nuomonės sutapo: įamžinti, garsinti, skleisti žinią apie seniausią nepakartojamo grožio kultūros paveldo Pyplių-Pilėnų piliakalnį. Plenero dalyvių kūrybos erdvėmis nuoširdžiai rūpinosi miestelio seniūnas Algirdas Tatarūnis. Neseniai respublikinio poilsiaviečių konkurso nugalėtoja tapusi poilsiavietė "Barsukynė" pasitiko kūrėjus spindėdama jaukumu ir švara. VŠĮ Kauno ligoninės padalinio Kačerginės vaikų sanatorijos "Žibutė" direktorė Jūratė Rudzinskienė jau nuo vidurvasario rūpinosi, kad kūrėjus pasitiktų jaukūs kambariai, sodriomis tapybiškomis spalvomis išdabinti nameliai. Tapytojai buvo nustebinti ir pamaloninti nuoširdžia sanatorijos kolektyvo ir jo vadovų - vyriausios medicinos sesers Reginos Ivanovienės, mokyklos direktorės Laimutės Bičiūnienės nuoširdžia globa. Gražias dvasingumo ir svetingumo tradicijas tęsia Kačerginės biblioteka. Vyr. bibliotekininkė Edita Birgiolienė menininkus sušildė ne tik kvapnia arbata, bet ir kūrybiškumu, nuoširdžiu paslaugumu. Ji savo asmeniniu automobiliu pagelbėjo, talkino plenero dalyviams. Po bibliotekos stogu susibūręs Kačerginės bendruomenės centro rankdarbių klubas "Kačergėlė", vadovaujamas nenuilstančios Janinos Zujienės, pasitiko dalyvius šilta, klubo penkmečio progai skirta kruopščia parodėle. Turtingą keturių dailininkų Martinaičių kūrybos paveldą nuoširdžiai pristatė Adelija Martinaitienė. Ji - rūpestinga dailininko postmodernisto Antano Martinaičio kūrybos paveldo sergėtoja ir puoselėtoja. Svečiai tapytojai buvo ne tik šiltai sutikti namuose, bet jiems pristatytas neseniai VŠĮ "Lietuvos Aido" galerijos A. Martinaičio tapybos darbų albumas. Tapytojai lankėsi vienoje iš seniausių kelių kartų Nemuno žvejų Pužauskų sodyboje. Nuoširdūs sodybos šeimininkai - M. ir S. Slišajevai pasitiko svečius su aukštai iškelta Kačerginės vėliava, gardžia žuviene ir vaizdingomis Nemuno pakrančių istorijomis iš žvejų gyvenimo. Ilgai tapytojai prisimins šeimininkų vaišingumą, anūkės Paulinos atliekamas svajingas smuiko melodijas, kylančias į rudeninėmis žvaigždėmis nusėtą Kačerginės panemunės dangų. Šv. Mišias Kačerginės šv. Onos koplyčioje už kūrėjus aukojo didelis krašto kultūros globėjas klebonas kun. Antanas Mickevičius. Tai jo dėka kelis sekmadienius iš eilės gyventojai buvo maloniai kviečiami prisiliesti prie nepakartojamo kūrybos virsmo. Plenero metu sukurtą tapybos darbų ekspoziciją po atviru dangumi galėjo stebėti kiekvienas. Po šv. Mišių žmonės nesiskirstė, ilgiau norėjo pasižmonėti su viešnagėn atvykusiais menininkais. Dar nespėjusioje nudžiūti drobėje jie atpažino savo aplinką: Nemuną, koplytėlę, sanatoriją. Jautėsi pagerbti ir pakylėti. Sielų pragiedruliais prašvito koplyčios šventorius. Kažin ar vyktų toks prasmingas kūrybinis bendravimas, jei ne žmonės iš toli skubantys pasidžiaugti Kauno rajono kūrybos žiedais. Tapytojai beveik nenustebo pamatę savo darbus smalsiai apžiūrintį Donatą Jankauską. Jis - ilgametis Kauno rajono plenerų globėjas ir tapytojų gerbėjas. LR Seimo nario ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigos neužgesino siekio bendrauti su kūrėjais. Nesibaigiančių darbų ritme į plenero uždarymą atskubėjusią Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėją Ireną Marcinkevičienę tapytojai apsupo glaudžiu ratu. Jie kupini šiltų plenero įspūdžių dėkojo už tradicijų tęstinumą, globą, nuoširdžią paramą ir dovanojo žaismingą ir linksmą paveikslą šiltu rudenišku pavadinimu "Bobų vasara“. Iš žolynų surišusi vasarą žiemą vasarą pušynuose giedančius paukštelius rankdarbių meistrė Laisvutė Mackevičienė juos dovanojo tapytojams, linkėdama kaip tiems tėviškės paukščiams ir vėl sugrįžti į Kačerginės pušynus. Kūrybinio sambūrio kuratorė Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Savickienė šiltais padėkos žodžiais ir gausiu pluoštu padėkos raštų dėkojo plenero rėmėjams, kūrėjams. Ji priminė, kad sukurtų paveikslų ekspozicijos "Spalvotas Nemuno vingio" tėkmė - srauni. Ji tekės per Kauno rajono, Lietuvos ir užsienio ekspozicijų sales ir grožiui jautrias žiūrovų širdis. Jos žodžiais tariant, talentingi ir darbštūs Kauno rajono kūrėjai drauge su potėpiais į tapybos drobes įliejo ir gabalėlį savo širdies.

Tekstas - Linos Sinkevičienės
Nuotraukos – Editos Birgiolienės

1. Atidarymas bibliotekoje
2. Tautodailininkė R. Aleksandravičienė (šiuo metu bibliotekoje eksponuojama autorės riešinių paroda)
3. Žygio su šiaurietiškomis lazdomis dalyviai prie sanatorijos "Žibutė"
4. Pirmieji finišą pasiekusieji dalyviai
5-6. Žygio dalyviai
7. Ant Pyplių piliakalnio
8. Uždarymo metu, sveikina plenero koordinatorė, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė B.Savickienė
9. Plenero uždarymo garbės svečias Socialinės apsaugos ir Darbo ministras D.Jankauskas


<- Atgal