Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2011-09-27
PRITARTA DVIRAČIŲ TAKO PER AKADEMIJOS, RINGAUDŲ IR KAČERGINĖS SENIŪNIJAS SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI, PRIIMTAS SPRENDIMAS NEATLIKTI STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Informuojame apie pritarimą Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano koncepcijai ir priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo nuostatais, Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialiojo plano koncepcijai yra pritarta.
Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu “Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ ir jį papildančiais teisės aktais, atlikus specialiojo plano SPAV atrankos procedūrą, planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su koncepcija ir SPAV atrankos dokumentu galima Kauno rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir pas planavimo organizatoriaus ar plano rengėjų informaciją teikiančius asmenis. Susipažinti su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 305 502 , faks. (8 37) 313 797, el. p. administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt).
Informaciją teikia – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Visvalda Blaževičienė, tel. (8 37) 305 583, el. p. j.blazeviciene@krs.lt.
Plano rengėjai: UAB „Rekreacinė statyba“, buveinė - Laisvės pr. 77-201, LT-06122 Vilnius, tel./faks.(85) 274 2777, el. p. vilnius@rekstata.lt, internetinis tinklalapis http://www.rekstata.lt.; UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, tel. (8 5) 262 4882, faks. (8 5) 212 4445, el. p. pri@post.omnitel.net, internetinis tinklalapis http://www.pri.lt.
Informaciją teikia UAB „Rekreacinė statyba“ projektų vadovas Juozas Griška tel./faks.(85) 274 2777, el. p. j.griska@rekstata.lt.

Seniūnijos informacija

<- Atgal