Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2011-06-29
KAČERGINĖS VASARVIDŽIO ŠVENTĖ

Jau nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų Kauno spauda rašė apie Kačerginės pušynuose vykstančias gegužines. Į jas poilsiautojai plaukė garlaiviais. Tęsdami kurorto tradicijas kačerginiečiai kasmet birželio 23-ąją susiburia į Joninių šventę. Jai šiemet bendruomenė ruošėsi iš anksto: krovė laužą, statė vartus, pynė vainikus... ir vis žvalgėsi į permainingą vasaros dangų: lis ar nelis? Visų džiaugsmui, mūsų apdainuotoji Saulė - nuotaka, baltų debesėlių karietoje riedėjo per šventinį dangų ir savo šypseną dovanojo kiekvienam - mažam ir dideliam. Mažieji savo tėvelių lydimi dviračiais, dviratukais, riedučiais skriejo į šventės sueigą nešini spalvingais balionais ir giedra nuotaika. Miestelio seniūno Algirdo Tatarūnio paraginti buvo pakviesti pakelti miestelio vėliavą. Jai suplevenus, suskambo jungtinės liaudiškos muzikos kapelos "Nemuno vingis" melodijos, o ant ansambliečių galvų skleidėsi margaspalviai vasaros žolynų vainikai. Šokių kolektyvų "Mintinis" (Ilgakiemio kultūros centras) ir "Kolibris" (Alšėnų kultūros centras) pavyzdžiu pasekę sukosi rateliai, skriejo poros. Jaunimą lyg magnetas traukė Kauno pramoginės studijos "D&D" ir "Kvinta" melodijos ir ritmai. Šventės padangėje pasirodžius Lietuvos estrados švyturiui, dainininkui Edmundui Kučinskui, uždainavo visa Kačerginė, ratelyje sukosi kaimynai. Draugystės gija nusidriekė apie kaitrų Joninių laužą. Jonai, Janinos, Rasos, Rasytės buvo padabinti ąžuolo vainikais, palinkėta, kad stebuklinga Joninių naktis padėtų surasti paparčio žiedą, dovanotas vainikas atneštų darną ir santarvę, o suspindusi rytmečio rasa nuskaidrintų dvasią ir suteiktų stiprybės. Padėkos raštais buvo pagerbti bendruomenės nariai, dovanoję šventei nuoširdų savo paramos lašelį: Kazimieras Balčiūnas, Vytautas Mockus, Virginijus Venys, Milda ir Egidijus Gintilai, Laisvutė Mackevičienė, Adelija Martinaitienė, Laimutė Pakalnienė, Julija Bakanauskienė, Andzelma Laurinavičienė, Augustinas Laurinaitis, Rūta Borutienė, Vitas Domeika, Jolita Kurcelienė, Gintarius Domeika ir daugelis kitų. Jų darbščių rankų ir širdžių parama tapo gražiu indėliu į nuostabaus žemės kampelio - Kačerginės tradicinės šventės puoselėjimą.

Ieva Borutaitė
Autorės nuotraukos<- Atgal