Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2011-06-18
GEDULO IR VILTIES DIENA KAČERGINĖJE

„Nugrimzk į praeitį tremtie...“ Tokiais poeto tremtinio Vytauto Cinausko žodžiais apjuosta lietuviška trispalvė švietė kiekvieno Gedulo ir Vilties dienos sueigos dalyvio rankose. 1941-ųjų tremties 70-etį pažymėti atvyko Kačerginės gyventojai tremtiniai ir jų šeimos nariai. Šiuo metu Kačerginėje gyvena 20 buvusių tremtinių, o 33 jau iškeliavę Amžinybėn. Šviesų jų atminimą tylos minute pakvietė pagerbti sueigos pranešėjas Kazimieras Balčiūnas. Miestelio seniūnas Algirdas Tatarūnis priminė, kad šie metai pažymėti Laisves gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo ženklu. Jautrias tremtinių dainas atliko Kačerginės kultūros centro vokalinis moterų duetas, vadovaujamas Vytauto Brušniaus ir Kauno apskrities vokalinis vyrų ansamblis „Trimitas“, vadovaujamas Vincento Kursos. Poeto Bernardo Brazdžionio eiles išraiškingai deklamavo trijų kartų tremtinių šeimos atstovė Gabrielė Balaševičiūtė. Renginio dalyviai įžiebę žvakeles prie kryžiaus „Žuvusiems už Tėvynę“, sugiedojo Maironio giesmę. Koplyčioje pristatyta Kačerginės tremtinių nuotraukų paroda. Tremties akimirkos užfiksuotos nuotraukose, kurias parodai pateikė B.ir A. Eidikiai, D.ir A. Danėnai, E. Jakienė, A. Zumarienė, V. Sabaliauskas ir kt. Parodą parengė Kačerginės kraštotyrininkė L. Mackevičienė ir bibliotekininkė E. Birgiolienė.

Nuotraukos ir tekstas Rūtos Borutienės


<- Atgal