Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Žmonės

Jeigu į pasaulį žvelgti siaurai, tai siauras jis ir atrodo! Jeigu žiūri godžiai, tai jis godus! Tačiau jeigu žiūri į jį atvirai, plačiai ir draugiškai, tai jame randi puikių žmonių!
(H.Rutledge)

Čia sutiksite Žmones, kurie gyvena šalia mūsų Kačerginėje – nesvarbu – ilgai ar neilgai, nesvarbu, kuriame miestelio kampelyje, nesvarbu, kokiame name... Jie paprasti kačerginiečiai, bet kartu ir nepaprasti, nes mums iki šiol galbūt neatrasti – kuriantys, tapantys, dainuojantys, besidomintys, auginantys, gyvenantys savitą gyvenimą...
Pažinkime Kačerginę per žmones!
Adelija Martinaitienė
Kačerginės seniūnės pavaduotoja

Reportažus kartą per mėnesį rengia Lina Majauskienė (info@kacergine.lt).


LAISVUTĖ MACKEVIČIENĖ (II)

2008-12-23

Akylesni mūsų svetainės lankytojai pastebės, kad Laisvutę Mackevičienę (jei iki šiol jos nepažinojo) jau kartelį buvo sutikę tarp rubrikos „Žmonės“ viešnių - dar kovo mėnesį - kai velykiniai kiaušiniai šios nagingos moters dėka Kačerginėje tapo vilnoniais... netradiciškai... bet originaliai...

„Rankdarbiai patinka... viskas patinka, nenoriu veltui leisti laiko. Net ir televizorių žiūrėdama mezgu. Trūksta laiko viskam, sakiau, išeisiu į pensiją, tai viską darysiu...“, žadėjo sau Laisvutė, bet net ilgai kauptus receptus sutvarkė tik tuomet, kai buvo lūžus ranka – kitaip laiko neatsirado...

Taigi, kas pažįsta Laisvutę Mackevičienę, sutiks, kad žavėtis šios moters energija bei grožėtis vien jos sugebėjimu netradiciniu būdu gaminti velykinius kiaušinius ar kitus įvairiausius rankdarbius – atvirukus, mezginius, papuošalus, dekoracijas ir t.t. - yra per maža, nes apie šią moterį yra atverstas daug solidesnis puslapis Kačerginės miestelio istorijoje... Paprašę Kačerginės bibliotekininkės Editos Birgiolienės parodyti bibliotekos metraštį, iš karto pastebėsite, kad Laisvutės pastangomis daugelį metų užrašinėtas bibliotekos metraštis nejučiomis tapo viso Kačerginės miestelio metraščiu.

„Šventės, vakarai, susitikimai“ - taip Laisvutės įvardinti du didžiuliai albumai, pradėti vesti 1991 ir 1998 metais, liudijantys apie turiningą Kačerginės aktyvistų, gyventojų, jos svečių ir poilsiautojų kultūrinį gyvenimą. Paminint vien keletą jų – tradiciniai Vasario 16-osios, Juodojo kaspino dienos paminėjimai, rezistencijos, knygnešių atminimo renginiai, teminiai vakarai V. Mykolaičio-Putino, M. K. Čiurlionio, S. Nėries, A. Baranausko, kačerginiečio tapytojo ir poeto Antano Martinaičio ir daugelio kt. atminimui... ir visur dalyvaujant žinomiems Lietuvos žmonėms – aktoriams, politikams, poetams, rašytojams, lakūnams bei mūsų miesteliui bei regionui nusipelniusiems žmonėms. O kur dar Mindauginės, kurioms kartą vaidinimui scenarijų parašė pati Laisvutė!

O metraštis tampa metraščiu tik po daugelio metų – kai subrendi dokumentuoti istoriją, į kurią ir pats įmynei pėdą. Dirbdama drauge su įvairiomis kolegėmis, Laisvutė Mackevičienė atidavė Kačerginės bibliotekai ir miesteliui 25 savo darbo metus. Vienerių metų bibliotekininkystės kursai prie Respublikinės bibliotekos Vilniuje, neakivaizdinės bibliotekininkystės studijos Kultūros-švietimo technikume, viso 40 metų darbo įvairiose Lietuvos bibliotekose („Tik Dzūkijoje dar nebuvau“ – juokiasi prisimindama savo darbinę bibliotekininkės biografiją Laisvutė) – visas gyvenimas susijęs su knyga, su bendruomenės kultūrinio gyvenimo puoselėjimu, paprasto žmogaus dvasios ugdymu...

1998 metais parengtame lankstinuke apie Kačerginės biblioteką, skirtame šios bibliotekos įkūrimo 50-mečiui ir Laisvutės Mackevičienės darbo joje 25-mečiui, teigiama, kad šios moters „kūrybiškumo ir aktyvumo, bendravimo su žmonėmis, dalykinių ryšių palaikymo su sanatorijos „Žibutė“, vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvais bei Kačerginės seniūnija, Kačerginės biblioteka tampa gyvenvietės visuomeninio gyvenimo centru“. Ko gero, nelabai kas jau ir pamena, kad toks įvertinimas buvo užsitarnautas per ilgus metus, o pati darbo Kačerginėje pradžia 1973 metais knygomis ir šventėmis Laisvutei iš karto „nekvepėjo“. Tik gavus darbo vietą Kačerginėje teko kibti į bibliotekos remonto darbus, kurie buvo Laisvutės „pačios prisiprašyti“, leista jai tuos darbus organizuoti, centrinį šildymą įvesti, elektrą per naują išvedžioti... Anuomet ne juokas buvo, kai darbai lavina griuvo, o didžiosioms sovietmečiu spalio šventėms pilna dar „gruzo“ buvo. Liepė pirmininkas sutvarkyti ir buvo sutvarkyta... Ilgam sutvarkyta - dirbant Laivutei bibliotekos vedėja, Kačerginės – mažo miestelio biblioteka ne kartą buvo geriausiai sutvarkytų rajono ir respublikos bibliotekų gretose, o įvertinimai už tiesioginį bibliotekos darbą su žmonėmis yra ne tik garbės raštai, sveikinimo žodžiai, straipsniai spaudoje 25 metų šios moters darbo Kačerginės bibliotekoje proga, bet dar 1997 metais Laisvutei suteiktas Kauno rajono Metų bibliotekininkės vardas.

Ir dabar, būdama nuo 2001 metų pensijoje, asmeninio gyvenimo vingių užgrūdinta Laisvutė sako „biblioteka traukia“. Buvusi aktyvi visuomenininkė, prisimindama įdomų, linksmą gyvenimą, išvažiuojamuosius bibliotekininkų seminarus į Kuršių Neriją, stovyklas-seminarus Giruliuose, Kalotėje, Trakuose ir kitose Lietuvos vietovėse, kasdienį darbą bibliotekoje, skaitytojus, kurių užaugo kartos („seneliai-tėvai-vaikai“) ir studentais sugrįžusius buvusius Kačerginės mokyklos moksleivius, beieškančius knygų studijoms gausiame miestelio bibliotekos fonde, akimirksniui prisipažįsta per daug tam darbui atidavusi jėgų. „Bet negaila. Dėl žmonių gi. Ateidavo juk ir paplepėti į biblioteką. Abi puses tekdavo dažnai išklausyti ir konfliktus gesinti...“. Laisvutė Mackevičienė, ko gero, gyvas pavyzdys to, kad bibliotekininkas negali būti vien knygų žinovas ir skaityklos prižiūrėtojas, jis - žmonių gyvenimo dalis... Kačerginės žmonių gyvenimo, kurio akimirkos užfiksuotos Kačerginės bibliotekos metraštyje dailiu Laisvutės dar technikumo laikais įvaldytu, vienos dailininkės mokytu apipavidalinimo šriftu. Gal šiame kompiuterių amžiuje toks rankos miklinimas atrodo beprasmis, bet visgi išlieka ne vien metraščio puslapiuose ar asmeniniuose įrašuose. Turbūt nedaugelis žino, kad Kačerginėn įvažiuojančius pasitinka miestelio pavadinimas, iškaltas akmenyje pagal Laisvutės parengtą šriftą – ne šiaip nupieštą, bet padarytą pagal skulptoriaus kaltuką! Laisvutės Mackevičienės pavyzdys rodo, kad kiekvienas, kadaise atsitiktinai atklydęs į Kačerginės miestelį, per aktyvią veiklą puoselėdamas savo santykius su žmonėmis ir tarp žmonių, visuomet ras prasmingų būdų įminti savo pėdą ne tik miestelio simbolikoje, bet ir jo istorijoje bei žmonių atmintyje. Juolab, kad pradėti darbai tęsiami buvusių bendraminčių, Kačerginės metraštis ir toliau rašomas...

Nuotraukose:

1. Laisvutės pradėtas Kačerginės (bibliotekos) metraštis.

2. Dvi sukaktys 1998 metais – bibliotekos 50-metis ir Laisvutės darbo joje 25-metis metraščio puslapiuose.

3., 4., 5. Laisvutės bibliotekininkės veiklos atspindžiai ir įvertinimai po 25 darbo Kačerginės bibliotekoje metų.

6. Su tautiniais rūbais – teminio vakaro „Mama, mano mama“ metu 1999 balandžio mėn.

7., 8., 9., 10 – Rankdarbiai – dekupažas, atvirukai, mezginiai – tik keletas iš daugelio Laisvutės kūrybiškumo ir darbštumo pavyzdžių.

11. Laisvutė Mackevičienė – daugelio miestelio parodų autorė.

12. Kačerginės moterų klubo veikloje.


Archyvas


LAISVUTĖ MACKEVIČIENĖ (II)

2008-12-23

LINA JOKUŽIENĖ

2008-05-13

LAISVUTĖ MACKEVIČIENĖ (I)

2008-03-16

HENRIKAS PETRAUSKAS

2008-02-01

EUGENIJA VITKUVIENĖ

2007-12-04