Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija

Teisinė forma:Ne pelno siekianti visuomeninė organizacija
Įregistravimo data:2002-01-22
Adresas:J.Janonio-40, Kačerginė, Kauno rajonas
Telefonas, faksas:(8~37) 569 236
Draugijos pirmininkė:Virginija Pūrienė
Valdybos pirmininkė:Aurika Laurinaitienė
Valdybos nariai:
 • Renė Šlajienė,
 • Daiva Venskevičiūtė,
 • Edita Keblikienė,
 • Julija Bakanauskienė,
 • Janina Zujienė,
 • Rūta Balaševičienė
Tikslai:
 • Draugija telkia, vienija Lietuvos žmones Prano ir Jono Mašiotų pedagoginės, kūrybinės, visuomeninės veiklos atminimo išsaugojimui.
 • Skatina jaunimo atvirumą tautinei kultūrai.
 • Rūpinasi kultūros paveldo išsaugojimu.
Nuostata:Draugija savo veiklą vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.


Pranas Mašiotas (1863 XII 19 – 1940 IX 14)


Tautinės mokyklos pagrindų kūrėjas, pedagogas, vaikų literatūros rašytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas, aušrininkas, Lietuvos švietimo viceministras.

1938-1940 metais Pranas Mašiotas gyveno, ilsėjosi ir kūrė sūnaus Jono Mašioto namuose Kačerginėje.


Jonas Mašiotas (1897 IX 12 – 1953 II 28)


Prano Mašioto sūnus, matematikos vadovėlių autorius, pedagogas.


Išrašas iš Jono Mašioto „Mano paskutinis noras“

„Man mirus prašau:

 1. Neliūdėti, būti linksmiems ir p. Kiekviena mašina susidėvi.
 2. Mano kūną prašau sudeginti ( krematoriume ar kitur ), pelenus nuvežti į laisvąją Lietuvą arba pakasti mūsų pušynėlyje už kelio Palankių km., Zapyškio vlšč. (Kačerginės kurortas) atžymėjus kukliu nedideliu akmeniu arba išbarstyti po daržą.
 3. Laidotuvės turi būti kuo kukliausios, kiek JAV įstatymai reikalauja.
 4. Prašau nedėti nė gėlių, nė vainikų. Geriau tuos pinigus paaukoti Lietuvai atstatyti geležiniam fondui.
 5. < ...>
 6. Tikiuosi, kad mano šeima, išaušus Lietuvos laisvei, grįš į Lietuvą Tėvynę.

Jūsų Tėtukas
Jonas Mašiotas

1952 m. rugpjūčio 15 d.
3310 So .Union Ave
Chicago 16, Il. JAV“


Jono Mašioto namas Kačerginėje, kuriame 1938-1940 metais gyveno vaikų rašytojas Pranas Mašiotas.

1936 metais pedagogas Jonas Mašiotas kreipėsi į architektą Vytautą Landsbergį-Žemkalnį, prašydamas suprojektuoti gerą, nuolatiniam gyvenimui tinkamą namą Kačerginėje. Statyba įvyko greitai, ir 1937 metų vasarą Jono Mašioto šeima įsikūrė naujame name. Kadangi tuo metu Kačerginės kurortas vasaromis buvo gausiai lankomas, Jono Mašioto namai tapo lietuvių inteligentijos kultūros susitikimų vieta. Knygoje „Prie žibalinės lempos“ Prano Mašioto dukra Marija Urbšienė prisimena, „kad vieta buvo graži, čia pat Nemunas. Tarpą tarp namo ir upės brolis užsodino pušaitėmis. Kitoje kelio pusėje esąs brolio sklypelis, apaugęs didesnėmis pušaitėmis, virto poilsio vieta.“

Vyresnio amžiaus kačerginiečiai gerai prisimena pavėsinėje rašantį ir su vaikais bendraujantį visų meiliai „Pasakų Seneliu“ vadinamą rašytoją Praną Mašiotą. Šis pušyno kampelis, sodyba ir šiandien pagarbiai vadinama „Mašiotyne“.

Kačerginė Pranui Mašiotui ir jo šeimai tapo jaukia užuovėja, kai 1940 birželio 16d. sovietiniai okupantai konfiskavo jo gyvenamąjį namą Kaune, Donelaičio gatvėje.

Draugijos Garbės nariai – Baniutė Mašiotaitė-Kronienė su vyru Romu Kronu, gyvenantys JAV, Čikagoje. Prano Mašioto anūkė Baniutė Mašiotaitė - Kronienė 2005 metais savo atgautą tėvų turtą Kačerginėje dovanojo draugijai. Tai 4 sklypai ir namelis. Draugija puoselėja palikimą, rengia kūrybines stovyklas, kuria Mašiotynės ateities viziją.

2002 metais Baniutė Mašiotaitė-Kronienė draugijai dovanojo savo tėvų, Veronikos ir Jono Mašiotų, knygų biblioteką.


DRAUGIJA

PUOSELĖJA KULTŪROS PAVELDĄ


2006 m. vaikų kūrybinės stovyklos
“Pasakos langinėse” metu papuoštas
mašiotynės namas J. Janonio g.40

Kasmet gražinama mašiotynės aplinka.
2006 m. įvykdytas projektas
“Prakalbinę praeitį-sukursime ateitį”
ir atnaujintas namas J. Janonio g. 38.

UGDO JAUNUOSIUS MAŠIOTUKUS

2002 -2007 m. rengiami “Prano Mašioto pasakų” vakarai.
2005 m. įsteigta jaunųjų kraštotyrininkų sekcija.
2006 m. įkurti vaikų dailės ir muzikos būreliai.
2006 m. surengta vaikų kūrybinė stovykla ”Pasakos langinėse”.
2006 m. inicijuota kraštotyrinė ekspedicija atspindinti Kačerginės prieškario gyvenimą.
2006 m. surengta išvyka “Pažinkime gimtąjį kraštą”.
2007 m. surengta vaikų kūrybinė edukacinė stovykla „Prano Mašioto pasakų paukščiai“

KURIA PRANO MAŠIOTO PASAKŲ PARKĄ

2004 m. surengta I-oji respublikinė jaunųjų skulptorių stovykla “Prano Mašioto pasakų parkas” skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui
2005 m. surengta II-oji skulptorių stovykla “Prano Mašioto pasakų parkas” .

GARSINA PRANO IR JONO MAŠIOTŲ ATMINIMĄ

SURENGTA:
minėjimas “Pranui Mašiotui 140”,
ekskursijos mašiotynės svečiams,
pažintinės kelionės “Prano Mašioto takais”,
Prano Mašioto kūrybos literatūrinės parodos.

SVARBIAUSI DRAUGIJOS 2002-2007 METŲ ĮVYKIAI

2001 m. rugsėjo 11 d. įvyko draugijos iniciatyvinės grupės sueiga “Ar išsaugosim Palankių kaimo atminimą?”
2002 m. sausio 22 d. Lietuvos Teisingumo ministerijoje įregistruota Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija.
2005 m. spalio 6 d. Prano Mašioto anūkė Baniutė Mašiotaitė-Kronienė draugijai padovanojo savo atgautą tėvų nuosavybę Kačerginėje - 4 žemės sklypus ir namelį.