Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Kačerginės bendruomenės centras

Kačerginės bendruomenės centras (KBC) įkurtas 2002 metų balandžio mėn. Tai yra savanoriška, ne pelno organizacija, kurios misija - skatinti Kačerginės miestelio senuosius ir naujuosius gyventojus dalyvauti priimant bendrus sprendimus, palaikyti ir plėtoti bendruomeniškumo užuomazgas, aktyvinti vietos gyventojus kurti bendrą gerbūvį, atstovauti bei ginti bendruomenės narių interesus.

Kačerginės bendruomenės centro vizija – finansiškai stiprus, kryptingai veikiantis ir vienas aktyviausių Lietuvos bendruomenės centrų, vienijantis intelektualią ir pilietiškai aktyvią bendruomenę.

Pagrindiniai KBC veiklos tikslai:

  • Burti miestelio ir kitas bendruomenes bendrai veiklai, skatinti bendruomenės narių iniciatyvas, aktyvumą ir bendradarbiavimą;
  • Atstovauti ir ginti bendruomenės bei atskirų jos narių interesus Lietuvos valstybinėse ir privačiose įstaigose;
  • Inicijuoti ir koordinuoti Kačerginės miestelio infrastruktūros vystymą;
  • Skleisti ekologines, sveikos gyvensenos idėjas Kačerginės miestelyje ir už jo ribų;
  • Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti miestelio gyventojų bei svečių laisvalaikio organizavimo, vietos jaunimo užimtumo, gerbūvio tobulinimo ir kt. projektus.

Dabartinė bendruomenės centro valdyba, išrinkta 2004 m: Gintautas Kazlauskas, Gytis Valatka, Janina Zujienė, Rita Mikalajūnienė, Arūnas Majauskas, kun. Antanas Mickevičius ir Indrė Bardziliauskaitė (žr. 1 nuotrauką).

Pagrindinės KBC veiklos kryptys pastaraisiais metais buvo projektai, susiję su informacinėmis technologijomis ir kasdienio gyvenimo atspindžiais jose, o taip pat aktyvi veikla, siekiant išsaugoti Kačerginės kraštovaizdį, ginant miestelio kaip rekreacinės zonos idėją, aktyviai dalyvaujant bendrojo miestelio plano rengime (KBC pastangų dėka miestelio bendruomenė gali džiaugtis statybų nenuniokota V. Mykolaičio-Putino gatve, kuriai grėsė plėtra į miško pusę).

KBC finansuotas ir jo aktyvistų dėka sukurtas Kačerginės tinklalapis www.kacergine.lt – portalas, atstovaujantis visas miestelio organizacijas ir gyventojus. Tai ne vienintelis KBC projektas, susijęs su informacinėmis technologijomis ir kačerginiečiais. KBC lėšomis 2005.04.01 – 05.12 buvo suorganizuoti 22 val. trukmės kompiuterinio raštingumo kursai, kuriuos baigė 9 žmonės. Kursai susilaukė populiarumo ir buvo pratęsti kaip bendras Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) ir KBC projektas „E-Kačerginė“. Tais pačiais metais liepos 1d. – gruodžio 15d. kursus baigė dar 20 žmonių.

Didelės sėkmės susilaukęs KBC ir VVG finansuotas projektas - "Tradiciniai amatai internete” (2006.09.01 – 12.15), kurio metu susibūrusi aktyvių moterų grupė mokėsi įvairių amatų, vėliau savo darbo rezultatus pristatė visai Kačerginės bendruomenei, nuo 2007 m. rudens tęsiamas pačių moterų iniciatyva ir yra remiamas KBC.

KBC valdyba
1. Dabartinė KBC valdyba.
kreipinys
2. KBC, siekiančiam miestelio gyventojų gerovės,
tenka ir daugybę raštų į atsakingas institucijas parašyti, ...
kreipinys
3. ... ir į žurnalistus kreiptis...
Amatai internete
4. Projekto „Tradiciniai amatai internete“ dalyvių užsiėmimas.