Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Kačerginės Šv. Onos koplyčia

baznycia

J. Janonio g. 11, Kačerginė, LT – 53450 Kauno r.

MIŠIOS ŠVENČIAMOS KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 13 VAL.

Klebonas kun. Juozas Fakėjavas
Mob. tel.: +370 641 10128
El. p.: kacergine.koplycia@gmail.com

Norintiems paremti koplyčią.
Kodas: 292066520
Sąsk. Nr.: LT82 4010 0425 0009 3493
AB DNB bankas

Už mūsų koplyčios geradarius ir jų šeimas meldžiamės Mišiose
kiekvieną mėnesio pirmą penktadienį 12 val.

Po pirmojo pasaulinio karo, išaugus Kačerginės vasarvietei ir padaugėjus gyventojų, susirūpinta jų dvasiniu gyvenimu. Kačerginė tuomet priklausė Zapyškio parapijai. 1938 m. joje duris atvėrė koplytėlė, priskirta Zapyškio klebonijai. Mišios naujojoje koplyčioje vykdavo sekmadieniais ir svarbiausių valstybinių bei religinių švenčių dienomis. Tarpukariu Kačerginėje gyvenęs architektas V. Landsbergis-Žemkalnis parengė naujos koplyčios projektą, labiau pritaikytą augančio kurorto poreikiams, tačiau ši idėja dėl sovietinės okupacijos ir karo tuo metu nebuvo įgyvendinta. Sovietmečiu religinis gyvenimas nutrūko, tikintieji važinėjo į Zapyškį ir Kauną.

Po 1994 m. susikūrusi religinė bendruomenė ėmėsi iniciatyvos atkurti Kačerginės koplytėlę. Pritariant mokyklos direktoriui V. Vladišauskui, koplytėlė buvo įrengta senos pradinės mokyklos patalpose. Ja gyventojai naudojosi 1995 m. – 1998 m.

1996 m. architekto V. Landsbergio-Žemkalnio asmeniniuose archyvuose buvo aptiktas tarpukaryje parengtas koplyčios projektas. Kačerginės bendruomenės ir tuometinio seniūno A. Makausko pastangomis, pritariant ir finansuojant Kauno apskrities ir rajono administracijai, 1998 m. pavasarį buvo pradėti statybos darbai. Miestelio centre, gražiame pušyne 1998 m. gruodžio 27d. įvyko iškilmingas naujosios koplyčios atidarymas. Jame dalyvavo tuometiniai LR seimo pirmininkas V. Landsbergis su žmona, Kauno apskrities viršininkas K. Starkevičius, rajono meras D. Jankauskas. Kačerginės bendruomenė gavo puikią Kalėdinę dovaną.