Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2016-07-04

KVIETIMAS Į KONCERTĄ IR LIETUVOS HIMNO GIEDOJIMĄ

Liepos 6 d. 19.45 Kačerginėje (J.Biliūno g. 5) įvyks romantiškai mistiškos muzikos koncertas. Muzika iš kino fimų. Temperamentingoji Rasa Kaušiūtė atliks dainas iš kino filmų. Jos, pasak atlikėjos, „susijusios su mano gyvenimu, sukelia ryškius tam tikrų jausmų bei įvykių prisiminimus“. Dainininkės palydovais kelionėje po filmų muzikinius takelius bus instrumentalistai: Daumantas Slipkus (klavišiniai), Domas Jakštas (vi... Plačiau

2016-06-21

KVIETIMAS

Prieš 75 metus, 1941 m. birželio 22 d. Lietuvoje prasidėjo ginkluotas visuotinis sukilimas, kurio tikslas - išsivaduoti nuo sovietų okupantų ir atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę. Iki karo pradžios organizacijos nariai platino atsišaukimus, kėlė Lietuvos valstybės vėliavas, boikotavo sovietinius renginius ir rinkimus į valdžios organus, rinko aukas areštuotųjų šeimoms paremti ir ginklams pirkti, sekė sovietinį aktyvą, kaupė ginklus, ruošėsi tinkamu mo... Plačiau

2016-06-11

KVIETIMAS

2016-06-08

SVARBI IR SKUBI INFORMACIJA DĖL KAUNO RAJONO BENDROJO PLANO I -OJO PAKEITIMO KOREGAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, koregavimas.
... Plačiau

2016-05-30

RAŠYTOJO JONO BILIŪNO AIKŠTĖS PROJEKTO SVARSTYMAS

Tai Kačerginės istorinė, autentiška rašytojo Jono Biliūno aikštė. Jos aplinka vasarojusį rašytoją įkvėpė parašyti ne vieną kūrinį. J.Biliūnas praturtino Kačerginės istoriją savo darbais. Čia jis sukūrė jaudinantį apsakymą "Brisiaus galas", čia sutiko "Liūdnos pasakos" veikėjos Juozapotos prototipą. Manoma, kad tai buvo dvarininkės Teklės Dambravičienės duktera Gina Dambravičiūtė. Beje, T. Dambravičienės vila ant ... Plačiau

Rodyti visas naujienas(246)